Hoogbegaafdheid

Together Psychologie: expertise op hoogbegaafd niveau

Together Psychologie bestaat uit professionele en ervaren deskundigen. Wij hebben grondige kennis van het testmateriaal en hanteren een hoge kwaliteitsnorm bij het testen van kinderen. In ons team zijn ervaringsdeskundigen met eigen hoogbegaafde kinderen en wij hebben cum laude afgestudeerde medewerkers in de drie belangrijkste disciplines: psychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde.

Onze jarenlange ervaring gaat terug tot de beginperiode van de Leonardo stichting en het Leonardo onderwijs. Voor toelating tot het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen zijn door medewerkers van Together Psychologie (voorheen De Testpsycholoog) sindsdien vele onderzoeken verricht.

Wij weten uit eigen ervaring hoe lastig en complex een schoolloopbaan kan zijn voor een hoogbegaafd kind; maar ook hoe leuk en uitdagend indien een HB-kind op de juiste wijze wordt benaderd en begeleid.

  Wat is hoogbegaafdheid?

  Er is geen eenduidige wetenschappelijke definitie van (hoog)begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in hun intellectuele ontwikkeling veel verder. Emotioneel gezien hebben zij een normale behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. Hier ontstaat een spagaat waar hoogbegaafde kinderen veel last van kunnen hebben.

  Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat, kan het onderzoek naar hoogbegaafdheid van Together Psychologie uitkomst bieden. Met behulp van het onderzoek, de analyse en de adviezen heeft u een waardevol instrument voor het krijgen van meer begrip en verbeterde begeleiding van uw kind; zowel thuis als op school.

  Werkwijze en inhoud:

  Tijdens het intakegesprek gaan we in op uw problematiek en vragen. Het onderzoek bestaat uit verschillende tests, de keuze van testinstrumenten is gebaseerd op uw hulpvraag. Verschillende vragenlijsten worden ingevuld door u als ouder(s), indien gewenst kunnen observaties worden verzorgd (tegen meerprijs) en ook de leerkracht van school kan bij het onderzoek worden betrokken.

  De testdag bestaat uit een professionele intelligentietest plus een selectie uit tests over persoonlijkheid, motivatie en creativiteit. Indien dit gewenst is kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale positie van uw kind bij het onderzoek betrekken. Hiernaast verkrijgen we graag informatie over het leren van uw kind en over de executieve functies zoals planmatigheid, werktempo, taakgerichtheid, aandacht en concentratie.

  De totale testafname zal op de testdag circa één dagdeel (3 tot 4 uur) in beslag nemen. Tot het onderzoek behoren vrijwel altijd vragenlijsten die door één of beide ouders worden ingevuld, dit kan tijdens het onderzoek. Wij schrijven zeer uitvoerige rapportages. Naast deze rapportage behoort twee jaar nazorg tot onze standaard service. Indien gewenst kunnen wij tevens begeleiding verzorgen voor ouder en/of kind. In regio’s waarin wij vergoede zorg aanbieden geldt dit ook voor behandeling (‘HB in de ggz’).

   Rapportage en nazorg

   Onze rapportage is uitvoerig. We gaan in op alle resultaten, beschrijven analyses en geven handelingsgericht advies voor zowel de school- als de thuissituatie. Naast gespecialiseerde HB (hoogbegaafd) adviezen gaan we in op specifieke resultaten of vragen/bijzonderheden. In de rapportage worden de verschillende testinstrumenten uitvoerig besproken, zodat u alle scores kunt begrijpen.

   Gedrag kan een rol (zijn gaan) spelen en hier gaan we op in. Indien van toepassing geven we advies bij gedrags- en/of motivatieproblemen. We adviseren over verbeteringen binnen het huidig onderwijs van uw kind en kunnen ook een gericht plaatsingsadvies geven (welke school past het best?). Indien van toepassing kunnen we ingaan op compacten of verrijken van de lesstof, al dan niet versnellen (klas overslaan) en over specifieke onderwijsmogelijkheden zoals een plusklas of Minerva -, Leonardo – of Athena onderwijs. 

   In een nabespreking gaan we in op de resultaten, de conclusies en het advies. In dit gesprek kan worden ingegaan op specifieke onderdelen van ons advies; bijvoorbeeld indien u ons heeft verzocht om te adviseren over de best passende type school voor uw kind bespreken we ons plaatsingsadvies uit de rapportage.

   In meerdere regio’s verlenen wij vergoede zorg. Als er sprake is van ggz-problematiek kunt u in deze regio’s ook voor behandeling bij ons terecht.

   Wij verlenen goede nazorg: als u op een later moment nog vragen heeft of overleg wenst kunt u contact met ons opnemen. De schoolloopbaan van (hoog-)begaafde leerlingen verloopt vaak problematisch; wij hebben kennis van scholing in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs én het hoger onderwijs. Overleg met ons is zonder verdere kosten.

    Together Psychologie hield rekening met onze wensen

    “Na veel wikken en wegen uiteindelijk besloten om mijn dochtertje te laten testen nog voor zij naar de basisschool ging. Together Psychologie hield rekening met onze wensen, zoals het laten uitvoeren van de tests door een ‘lieve juffrouw’. De communicatie was goed en de testdag zelf ervoeren wij als prettig en ontspannen.

    Ik ben blij met het besluit mijn dochtertje betrekkelijk vroeg te laten testen. Met de rapportage kon ik een weloverwogen besluit maken voor de keuze van een basisschool en had ik een middel in handen om gerichte gesprekken te voeren met school. Zowel de school als ik hebben met de rapportage een tool in handen en extra inzicht in ons kind.

    Mijn dochtertje had zelf hele hoge verwachtingen van school, zoals het meteen leren lezen en schrijven. Zelf bied ik haar zoals aangeraden vooralsnog geen leermateriaal aan wat zij op school krijgt, maar bied ik bijvoorbeeld dingen aan op het gebied van wereldoriëntatie, muziek (vioolles), dans en kunst/cultuur.

    Doordat ‘tegenvalt’ wat zij op school leert wilde mijn dochter vaak niet naar school, was zij thuis vaak boos en gefrustreerd en had veel last van hoofd- en buikpijn. Met haar 4,5 jaar mag zij nu starten in groep 2, zoals ook aangeraden in de rapportage. Met vriendelijke groet, N. uit Rotterdam.”

    Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

    Erkende kwaliteit door certificering en registraties