Testaanbod

Diagnostiek

Diagnostiek is essentieel voor het bieden van goede jeugdhulp. Een grondige probleemanalyse bepaalt de in te zetten hulp.

De hulpvraag staat bij ons centraal. Ons uitgangspunt is een oplossing zoeken, we hebben een oplossingsgerichte aanpak. Naast inzicht geven in de problemen gaan we in op wat de krachten en kansen zijn van een kind of de jongere. We beslissen Together, dus in overleg en met ons als deskundige.

Voor welke diagnostiek kun je bij ons terecht?

  • Analyseren. Door problemen goed in kaart te brengen en te analyseren komt meer zicht op het type probleem (inzicht, onderkenning);
  • Verklaren. Door problemen te verklaren kan gericht naar oplossingen worden gezocht, zoals bij de vraag ‘waar komen de problemen vandaan?’;
  • Adviseren. Op basis van resultaten van een onderzoek kan gericht advies worden gegeven, bijvoorbeeld bij de vraag ‘welke behandeling past het best’.

Meestal verzorgen we diagnostiek in een combinatie van deze drie. De keuze voor het juiste instrument of methode kun je aan ons overlaten, je kunt ook gericht kiezen voor een bepaald onderzoek.

 

Wij bieden dit onderzoek:

Intelligentie onderzoek

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een IQ-test/  intelligentietest. Vaak zijn er vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling of er is sprake van een probleem met leren-, gedrags- of de ontwikkeling waarbij dient te worden vastgesteld of deze gerelateerd is aan de capaciteiten van een kind.

Welke aanleiding je ook hebt, Together Psychologie kind en jeugd verzorgt een professionele afname en je ontvangt een advies op maat.

Lees verder op onze pagina over intelligentieonderzoek >

Breed psychologisch onderzoek

Dit psychologisch onderzoek is maatwerk. Tijdens een uitgebreid intakegesprek gaan wij in op jouw situatie en hulpvraag of hulpvragen. De testdag bestaat uit een professionele intelligentietest plus een selectie uit tests over schoolwelbevinden, persoonlijkheid, prestatie, motivatie en faalangst, geheugen, aandacht, concentratie en executieve functies. Ook visuele waarneming en motoriek kan bij het onderzoek worden betrokken. Het onderzoek kan worden uitgebreid met observaties thuis en/of op school. Dit onderzoek geeft een uitgebreid beeld van de capaciteiten en het welbevinden van je kind.

Neem voor een breed psychologisch onderzoek contact met ons op om te overleggen over de hulpvragen.

Start-zorg onderzoek ('wat is er aan de hand?')

In een start-zorg onderzoek verzorgen we diagnostiek om meer inzicht te krijgen in de aard van klachten of symptomen. Ons doel is het voorkómen of het beperken van problemen in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. We gaan in op vragen als: wat is er aan de hand en/of waar komen de problemen vandaan?

Dit onderzoek is altijd maatwerk. Na een pré-intake bekijken we welke van onze onderzoekers het best bij je hulpvraag of hulpvragen past. De onderzoekster verzorgt een uitgebreide intake en de opzet van het onderzoek wordt met je afgestemd. Na het onderzoek ontvang je een uitvoerige rapportage met gedegen analyses. We geven handelingsgericht advies en wij kunnen doorverwijzen of zelf een behandeling verzorgen indien nodig.

Het gaat in dit onderzoek om lichte tot matige, niet complexe psychiatrische problemen of om structurele gedragsproblemen. Dit onderzoek valt onder de basis-ggz voor kind en jeugd en hiervoor heb je een verwijzing nodig. Er dient een vermoeden te zijn van een DSM 5-benoemde stoornis, de verwijzer dient hieraan te refereren. Kijk op de pagina ‘Vergoedingen‘ of je woont in een gemeente waarbinnen wij dit onderzoek verzorgen.

Neem voor een start-zorg onderzoek contact met ons op om te overleggen over de hulpvragen.

Een gericht onderzoek naar ADD of ADHD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid en vertonen hyperactief gedrag; ze zijn vaak ook impulsief in hun handelen. Bij ADD is er wel een probleem met de (volgehouden) aandacht maar ontbreekt het drukke gedrag.

Meer informatie over ons AD(H)D-onderzoek tref je aan op onze pagina over ADHD.

Een extra moeilijkheidsgraad ontstaat als er sprake is van een (vermoeden van) hoge intelligentie in combinatie met AD(H)D. Leest u dan de informatie op de pagina Dubbel Bijzonder.

Handelingsgericht onderzoek naar autisme / ASS

Together Psychologie verzorgt handelingsgericht onderzoek naar ASS. In handelingsgericht onderzoek wordt gekeken naar antwoorden op de hulpvragen die je hebt. Wat gaat goed en wat is nog lastig?

We verzamelen informatie en analyseren dit met als doel het geven van advies over de in te zetten aanpak of interventie die nodig is om de situatie te verbeteren. Adviezen kunnen gericht zijn aan jou/ de cliënt zelf, ouder(s), school of professionele hulpverlening.  

Indien wenselijk en passend binnen het zorgtraject, biedt Together Psychologie psycho-educatie en/of psychologische ondersteuning aan.  

Bij Together Psychologie stellen we géén diagnose autisme / ASS. Wanneer een diagnose helpend is, adviseren we om contact op te nemen met een instelling voor Specialistische GGZ. 

Een extra moeilijkheidsgraad ontstaat als er sprake is van een (vermoeden van) hoge intelligentie in combinatie met aan autisme verwante gedragingen. Lees voor meer informatie de pagina ‘Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd en een gedragsstoornis’.

 

Hoogbegaafdheid

Als een schoolniveau niet goed aansluit bij het kennisniveau van een kind kan dit problemen geven in het gedrag en de ontwikkeling. Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat, kan een onderzoek naar hoogbegaafdheid uitkomst bieden. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze handelingsgericht adviezen heb je een waardevol instrument voor het krijgen van meer begrip en verbeterde begeleiding van je kind, zowel thuis als op school.

Lees verder op onze pagina over hoogbegaafdheid >

 

Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd en een gedragsstoornis

Bij hoogbegaafde kinderen kan net zo goed sprake zijn van een psychologische stoornis als bij andere kinderen. Dus ook een hoogbegaafd/ getalenteerd kind kan in het gedrag of de ontwikkeling tekorten of moeilijkheden ervaren. Als beide worden gediagnosticeerd spreken we van een dubbeldiagnose of van ‘dubbel bijzonder’ (‘twice-exceptional’).

Het goed onderscheid maken tussen hoge intelligentie en een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis is complex. Wij verdiepen ons graag in de bijzondere hulpvraag die u heeft. Meer over onze capaciteiten en mogelijkheden treft u op de pagina Dubbel Bijzonder.

Engelstalig - Diagnostic Assessments in English

We also offer diagnostic assessments in English. 

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?