Behandelaanbod

Behandelaanbod

Het behandelteam van Together Psychologie is veelzijdig (multi-disciplinair) en wij zijn allen minimaal universitair opgeleid (MSc.). Wij bieden individuele behandelingen op maat en/of gedragstherapie. Er is een verwijzing nodig.

Met welke behandelvragen kun je bij ons terecht?

Wij verzorgen individuele behandelingen op maat bij hulpvragen met betrekking tot:

 • (Faal-) Angst,
 • AD(H)D en Executief Functioneren,
 • Hoogbegaafdheid,
 • Mindset,
 • Emotieregulatie,
 • Sociale Vaardigheden en contacten
 • een Negatief Zelfbeeld.

Gedragstherapie

Als de hulpvraag niet past bij een behandeling op maat kun je ook bij ons terecht voor Gedragstherapie.

Kinderen en jeugdigen (vanaf 8 jaar) die moeite ervaren met het beheersen van emoties (veel boosheid of verdriet), last hebben van angst en/of stemmingsklachten (piekeren, niet lekker in hun vel zitten) en/of weinig zelfvertrouwen hebben kunnen baat hebben bij een vorm van gedragstherapie.

De twee belangrijkste vormen worden door ons gebruikt: Acceptatie Commitment Therapie (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). We maken ook regelmatig gebruik van Psycho-educatie.

Tevens verzorgen we SoVa-trainingen om de sociale vaardigheden te versterken en bij een negatief zelfbeeld kan een COMET-training uitkomst bieden. Voor leerlingen van de basisschool kan ook worden gekozen voor de behandeling ‘Mindset’.

CGT - cognitieve gedragstherapie

Bij Cognitieve Gedragstherapie (CGT) ligt de nadruk op het uitdagen en ombuigen van (negatieve) gedachten. Bij deze behandelvorm gaat het kind of de jeugdige samen met de behandelaar in gesprek en verricht opdrachten, om te onderzoeken of zijn/haar gedachten kloppend zijn. Vervolgens wordt onderzocht waar de gedachten vandaan komen en wat deze voor invloed hebben op de gevoelens en het gedrag van het kind of de jeugdige. Hierna wordt er aandacht besteed aan het vervangen van de (negatieve) gedachten met een ander en meer positief, helpend denkpatroon.

ACT - acceptatie & commitment therapie

De therapie ACT gaat over ‘leren accepteren’. Bij deze vorm van gedragstherapie wordt kinderen en jeugdigen aangeleerd niet langer het gevecht aan te gaan met problematische situaties en de pijnlijke emoties die deze situaties kunnen oproepen. De behandelaar reikt het kind (of de jeugdige) handvatten aan om, soms onvermijdelijke, pijnlijke emoties te accepteren, te (ver)dragen en los te komen van het probleem.

Psycho-educatie

Tijdens Psycho-educatie geeft de behandelaar achtergrondinformatie over de klachten of de therapie, en handvatten om met de situatie om te gaan. Het is dus een soort voorlichting met advies. De educatie helpt om de problematische situatie een plek te geven, het helpt bij het accepteren van en omgaan met de klachten. Tips en handvatten plus het advies helpen om klachten te verminderen en gedrag te veranderen.

COMET - Competitive Memory Training

De training COMET gaat over het versterken van een positief zelfbeeld. De deelnemer gaat samen met de behandelaar kritisch kijken naar de negatieve en de positieve eigenschappen van zichzelf met als doel een reëel beeld te vormen over zichzelf. Het is voor iedereen normaal om periodes te hebben waarin het zelfvertrouwen minder is; als dit langer aanhoudt en het gebrek aan zelfvertrouwen belemmert het dagelijks leven kan COMET uitkomst bieden.

Angst en Faalangst

Ieder kind is wel eens bang en bij elk kind komt wel eens een vorm van faalangst voor. Hierdoor kan een kind zich vaak beter concentreren als het nodig is, zoals bij een toets. Wanneer het bang zijn of de faalangst echter langdurig aanwezig is of vaak terugkomt over korte periodes, gaat een kind last krijgen. Er kan ook paniek ontstaan in sommige angstige en stressvolle situaties. Bang zijn, faalangst en fobieën bij kinderen en jongeren (pubers) zijn heel goed te behandelen.

Herkent u één of meerdere klachten uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Klachten bij angst, bang-zijn en fobieën bij kinderen:

 • Buikpijn of hoofdpijn;
 • Slaapproblemen en vermoeidheid;
 • Zich onrustig voelen;
 • Trillen en hartkloppingen;
 • Vervelende gedachten over nare dingen die kunnen gebeuren;
 • Veel zorgen maken en piekeren;
 • Achteruitgang van schoolprestaties;
 • Heel alert zijn op dingen die in de omgeving gebeuren;
 • Zich niet veilig voelen;
 • Kort lontje hebben, vaak boos worden of geïrriteerd reageren;
 • Afhankelijk zijn van anderen;
 • Somberheid of depressie en soms eenzaamheid;
 • Vermijden (de angstige situatie uit de weg gaan);
 • Opstandig gedrag;
 • Vaak huilen;
 • Niet aanspreekbaar zijn tijdens angst of bang-zijn (bevriezen).

Voor het behandelen van (faal-)angst maken wij gebruik van de methoden CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en Psycho-educatie.

Aanmelden

AD(H)D en Executief Functioneren

Een kind met AD(H)D heeft moeite met opletten. Dat kan samengaan met druk gedrag (hyperactief). Een kind met ADD of ADHD kan niet meer goed meekomen in de klas. Een diagnose door een deskundige (specialist) is dan wenselijk. Als een diagnose AD(H)D is vastgesteld dan kan aansluitend een behandeling plaatsvinden om het kind te leren omgaan met de problemen.

Herkent u één of meerdere klachten uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Klachten bij ADD/ onoplettendheid of slechte concentratie

 • Onvoldoende aandacht aan iets schenken en daardoor fouten maken (bijvoorbeeld in schoolwerk);
 • Moeite om de aandacht erbij te houden;
 • Niet goed kunnen luisteren;
 • Niet doen wat anderen van het kind vragen;
 • Moeite om taken af te maken;
 • Regelmatig spullen kwijt zijn;
 • Snel afgeleid zijn;
 • Vaak iets (een afspraak, een opdracht) vergeten.

Bijkomende klachten bij ADHD/ hyperactiviteit en impulsiviteit

 • Wiebelen, veel bewegen met handen / voeten, draaien op de stoel;
 • Niet kunnen blijven zitten;
 • Rondrennen, overal op klimmen;
 • Geen rust nemen, voortdurend bezig zijn (doordraven);
 • Bij oudere kinderen: onrust, moeilijk kunnen ontspannen;
 • Moeilijk rustig kunnen spelen;
 • Veel praten;
 • Moeite om op de beurt te wachten.

Voor een behandeling bij AD(H)D maken wij gebruik van de methoden CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en Psycho-educatie.

Aanmelden

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in hun intellectuele ontwikkeling veel verder. Emotioneel gezien hebben zij een normale behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. Hier ontstaat een spagaat waar hoogbegaafde kinderen veel last van kunnen hebben. 

Als er problemen zijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de opvoeding of op school kan een behandeling zinvol zijn. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Voorbeelden van probleemsituaties die veel voorkomen bij hoogbegaafde kinderen:

 • Hoog gevoelig voor onrecht, snel in opstand komen tegen onrecht of misbruik van gezag;
 • Aansluiting met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam, moeite met sociale relaties;
 • Gepest worden, door ander gedrag dan leeftijdgenoten;
 • Perfectionisme, de lat voor zichzelf heel hoog leggen (gaat vaak gepaard met faalangst);
 • Verveling, school veel te makkelijk vinden, soms met druk gedrag als gevolg;
 • Onderpresteren.

Voor een behandeling bij Hoogbegaafdheid is uitleg en inzicht geven aan het kind en eventueel de omgeving belangrijk. Hiervoor maken wij gebruik van Psycho-educatie.  Ook gedragstherapie zoals CGT (Cognitieve Gedragstherapie) of ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) kan helpen.

Aanmelden

Mindset

De term mindset verwijst naar de overtuiging die kinderen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten. Sommige kinderen zien deze als een vaststaand gegeven (‘fixed’ of vaste mindset). Dit belemmert hun ontwikkeling en kan leerproblemen geven. Kinderen met een flexibele mindset (‘growth’ of groeimindset) zien dat ze kunnen leren.

Een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en zin om te leren. De groeimindset kan worden ontwikkeld in een behandeling.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Negatieve gedachten over prestaties (‘het gaat me toch niet lukken’);
 • Een negatief gekleurd zelfbeeld (‘ik kan niks’);
 • Vaak zoeken naar bevestiging;
 • Zich terugtrekken of situaties vermijden;
 • Prikkelbaar of opstandig gedrag, boosheid.

Een mindset behandeling verzorgen wij voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar tot eind groep 8.

Aanmelden

Emotie regulatie therapie

Ieder kind heeft emoties. De meeste emoties zijn functioneel en zinvol. Het zijn vooral de minder leuke gevoelens die soms problemen kunnen opleveren als een kind niet goed heeft geleerd hoe ermee om te gaan. Emoties kunnen dan heel veel invloed hebben op wat een kind denkt en doet. Met emotie regulatie therapie leert een kind meer controle te krijgen over al die gevoelens.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

 • Snel overstuur wanneer iets niet loopt zoals verwacht;
 • Snel gefrustreerd als iets (te) moeilijk is;
 • Regelmatig een woedeaanval;
 • Overdreven reageren op kleine problemen;
 • Snel het geduld verliezen;
 • Moeite met teleurstellingen of herstellen van een tegenslag.

Voor een behandeling bij problemen met het reguleren van emoties maken wij meestal gebruik van CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en/of Oplossingsgerichte therapie.

Aanmelden

Sociale Vaardigheden en contacten (SOVA)

Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind. Wanneer deze minder goed ontwikkeld zijn, kan dit problemen opleveren in het aangaan en onderhouden van contact met anderen. Het gevolg kan zijn dat een kind vaker wordt gepest of kwetsbaar overkomt. Een kind of jongere heeft dan baat bij een behandeling.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Uw kind heeft moeite met:

 • Voor zichzelf opkomen;
 • De eigen mening geven;
 • Interesse tonen in een ander;
 • Nee zeggen;
 • Zichzelf op een positieve manier presenteren;
 • Omgaan met kritiek;
 • Controle hebben over emoties;
 • Hulp vragen.

Een training of behandeling sociale vaardigheden is geschikt voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar.

Aanmelden

Een Negatief Zelfbeeld

Een kind met een laag zelfbeeld denkt negatief over zichzelf. Een laag zelfbeeld wordt dus ook wel een negatief zelfbeeld genoemd. Kinderen met een laag zelfbeeld hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn, dat anderen alles beter kunnen.

Herkent u één of meerdere problemen uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op.

 • Negatief praten over zichzelf, bijvoorbeeld “Ik ben dom” of “Ik kan ook niks goed doen”;
 • Negatief denken over zichzelf zoals over het uiterlijk, het leren op school, sportvaardigheden of over omgaan met vrienden;
 • Veel bevestiging vragen of hij/zij dingen wel goed doet;
 • Moeite hebben met kritiek, dan snel boos worden of niet redelijk meer zijn/ ‘dicht’ gaan;
 • Moeite hebben om voor zichzelf op te komen;
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • Moeite hebben met het ontvangen van complimenten;
 • Regelmatig blokkeren of vermijden van spannende situaties.

Het behandelen van een laag zelfbeeld is mogelijk voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Behandelmethoden CGT, ACT en COMET kunnen door ons worden gebruikt. Met het combineren van verschillende behandelmethoden kan worden gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen.

Aanmelden

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Solliciteren bij Together Psychologie 

Momenteel hebben wij twee openstaande vacatures. We zoeken een onderzoeker/behandelaar voor de regio Noord (Zaanstad en Amstelveen) en we hebben een ondersteunende functie in Oss (regio Zuid).

Orthopedagoog / Psycholoog kind & jeugd (Koog aan de Zaan / Amstelveen)

Zie jij uitdaging in het samen met ouders vinden van antwoorden op de hulpvraag die zij hebben? Houd je van diagnostiek en zie je de afwisseling met behandeling wel zitten? Together Psychologie zoekt jou!

De organisatie

Together Psychologie verzorgt kinder- en jeugdpsychologie binnen de Basis GGZ en de specialistische jeugdhulp. Het merendeel van onze werkzaamheden bestaat uit diagnostiek, maar ook behandeling komt steeds vaker voor. Naast de vergoede zorg bieden we ook particulier onderzoek aan.

Together Psychologie is een informele organisatie met een fijne werksfeer. We zijn met 16 personen en werken in drie regio’s. Voor de regio Noord met onze locatie in Koog aan de Zaan en een dependance in Amstelveen zoeken we een enthousiaste orthopedagoog of psycholoog.

Functieomschrijving

Als orthopedagoog/psycholoog verzorg je in samenwerking met de regiebehandelaar het totale zorgtraject van een kind of jongere. Je werkzaamheden bestaan voor diagnostiek uit het voeren van intakegesprekken, verrichten onderzoek (waaronder ook observaties), analyseren van de gegevens, verzorgen van rapportages en het verzorgen van de terugkoppeling. Bij een behandeltraject ben je verantwoordelijk voor de behandelplannen, het verzorgen van individuele psychologische behandelingen en het verzorgen van rapportages en registratie. Ook voorlichting geven en psycho-educatie behoort tot behandelen.

Enkele voorbeelden van hulpvragen waar we ons op richten:

 • Gedrags-, ontwikkelings- en/of leerproblemen.
 • Sociaal emotionele problematiek, waaronder (faal)angst en welbevinden.
 • AD(H)D en ASS.
 • Intelligentie.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een universitaire opleiding in de richting orthopedagogiek of (ontwikkelings)psychologie afgerond.
 • Je bent in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek.
 • Je hebt ervaring in het zelfstandig verzorgen van diagnostiek bij kinderen of jongeren.
 • Je bent analytisch zeer sterk.
 • Bij behandelingtrajecten is CGT onze basis. Het is een pre als je tenminste de basiscursus hebt gevolgd en werkervaring hebt met CGT.
 • Je bent in het bezit van een SKJ-registratie of bereid deze te behalen.
 • Je bent woonachtig in de regio, waarbij Koog aan de Zaan en Amstelveen voor jou goed te bereizen zijn.
 • Je beschikt over eigen vervoer.

Wat bieden wij?

Het betreft een functie voor 24 tot 36 uur per week in een jaarcontract met intentie om te verlengen wanneer het van beide kanten klikt.  Wij bieden een passend salaris conform cao ggz, bij aanvang minimaal €3306,- en maximaal €4981,- per maand (functiegroep 60) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van jouw kennis en werkervaring.

Daarnaast bieden we je:

 • Mogelijkheid tot een thuiswerkdag
 • Laptop en telefoon
 • Vakantietoeslag van 8%
 • 144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren op fulltime basis (36u)
 • Levensfasebudget van 35 verlofuren per jaar op fulltime basis
 • Pensioencompensatie
 • Scholingsmogelijkheden
 • Vergoeding woon-werkverkeer à € 0,21 p/km.
 • Dienstreisvergoeding à € 0,36 p/km

Je komt in een kwalitatief sterk team dat sociaal en informeel met elkaar omgaat – een voormalig regiebehandelaar schreef op LinkedIn dat wij een topbedrijf zijn om bij te werken :-).

Waarom kiezen voor Together Psychologie?

Je komt in een kleinschalig team met een fijne werksfeer, in een organisatie met een open cultuur waarin altijd het belang van het kind en de jongere voorop staat. Er is tijd voor reflectie en er is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt gewaardeerd als professional en werkt zelfstandig maar niet alleen, er is goede samenwerking tussen collega’s onderling en met onze twee regiebehandelaren. Bij Together Psychologie is alles erop gericht om het beste te halen uit de cliënt, jezelf en de ander.

Ben je enthousiast geworden?

We ontvangen graag je motivatie en CV. Deze mag gericht worden aan Mijke Appelhof, Manager Zorg (m.appelhof@tpkj.nl). Wil je graag meer informatie over de functie, neem dan telefonisch contact op via 06-34643238.

We ontvangen reacties bij voorkeur uiterlijk 15 september. Mocht je na deze tijd willen solliciteren, informeer dan s.v.p. eerst of de vacature nog open staat.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Orthopedagoog / Psycholoog kind & jeugd (Koog aan de Zaan / Amstelveen

Zie jij uitdaging in het samen met ouders vinden van antwoorden op de hulpvraag die zij hebben? Houd je van diagnostiek en zie je de afwisseling met behandeling wel zitten? Together Psychologie zoekt jou!

De organisatie

Together Psychologie verzorgt kinder- en jeugdpsychologie binnen de Basis GGZ en de specialistische jeugdhulp. Het merendeel van onze werkzaamheden bestaat uit diagnostiek, maar ook behandeling komt steeds vaker voor. Naast de vergoede zorg bieden we ook particulier onderzoek aan.

Together Psychologie is een informele organisatie met een fijne werksfeer. We zijn met 16 personen en werken in drie regio’s. Voor de regio Noord met onze locatie in Koog aan de Zaan en een dependance in Amstelveen zoeken we een enthousiaste orthopedagoog of psycholoog.

Functieomschrijving

Als orthopedagoog/psycholoog verzorg je in samenwerking met de regiebehandelaar het totale zorgtraject van een kind of jongere. Je werkzaamheden bestaan voor diagnostiek uit het voeren van intakegesprekken, verrichten onderzoek (waaronder ook observaties), analyseren van de gegevens, verzorgen van rapportages en het verzorgen van de terugkoppeling. Bij een behandeltraject ben je verantwoordelijk voor de behandelplannen, het verzorgen van individuele psychologische behandelingen en het verzorgen van rapportages en registratie. Ook voorlichting geven en psycho-educatie behoort tot behandelen.

Enkele voorbeelden van hulpvragen waar we ons op richten:

 • Gedrags-, ontwikkelings- en/of leerproblemen.
 • Sociaal emotionele problematiek, waaronder (faal)angst en welbevinden.
 • AD(H)D en ASS.
 • Intelligentie.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een universitaire opleiding in de richting orthopedagogiek of (ontwikkelings)psychologie afgerond.
 • Je bent in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek.
 • Je hebt ervaring in het zelfstandig verzorgen van diagnostiek bij kinderen of jongeren.
 • Je bent analytisch zeer sterk.
 • Bij behandelingtrajecten is CGT onze basis. Het is een pre als je tenminste de basiscursus hebt gevolgd en werkervaring hebt met CGT.
 • Je bent in het bezit van een SKJ-registratie of bereid deze te behalen.
 • Je bent woonachtig in de regio, waarbij Koog aan de Zaan en Amstelveen voor jou goed te bereizen zijn.
 • Je beschikt over eigen vervoer.

Wat bieden wij?

Het betreft een functie voor 24 tot 36 uur per week in een jaarcontract met intentie om te verlengen wanneer het van beide kanten klikt.  Wij bieden een passend salaris conform cao ggz, bij aanvang minimaal €3306,- en maximaal €4981,- per maand (functiegroep 60) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van jouw kennis en werkervaring.

Daarnaast bieden we je:

 • Mogelijkheid tot een thuiswerkdag
 • Laptop en telefoon
 • Vakantietoeslag van 8%
 • 144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren op fulltime basis (36u)
 • Levensfasebudget van 35 verlofuren per jaar op fulltime basis
 • Pensioencompensatie
 • Scholingsmogelijkheden
 • Vergoeding woon-werkverkeer à € 0,21 p/km.
 • Dienstreisvergoeding à € 0,36 p/km

Je komt in een kwalitatief sterk team dat sociaal en informeel met elkaar omgaat – een voormalig regiebehandelaar schreef op LinkedIn dat wij een topbedrijf zijn om bij te werken :-).

Waarom kiezen voor Together Psychologie?

Je komt in een kleinschalig team met een fijne werksfeer, in een organisatie met een open cultuur waarin altijd het belang van het kind en de jongere voorop staat. Er is tijd voor reflectie en er is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt gewaardeerd als professional en werkt zelfstandig maar niet alleen, er is goede samenwerking tussen collega’s onderling en met onze twee regiebehandelaren. Bij Together Psychologie is alles erop gericht om het beste te halen uit de cliënt, jezelf en de ander.

Ben je enthousiast geworden?

We ontvangen graag je motivatie en CV. Deze mag gericht worden aan Mijke Appelhof, Manager Zorg (m.appelhof@tpkj.nl). Wil je graag meer informatie over de functie, neem dan telefonisch contact op via 06-34643238.

We ontvangen reacties bij voorkeur uiterlijk 15 september. Mocht je na deze tijd willen solliciteren, informeer dan s.v.p. eerst of de vacature nog open staat.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onderwijsniveau groep 7 en 8

In de groepen 7 en 8 van de basisschool is het bepalen van het juiste onderwijsniveau extra belangrijk. Is het resultaat van de Eindtoets (groep 8), de Entreetoets (groep 7) of het voorlopig schooladvies lager dan verwacht? Vraag ons om onafhankelijk advies of een second opinion. Het eerlijk en deskundig meten van een onderwijsniveau is ons specialisme.

Leerling-maakt-toets-_-De-Testpsycholoog
Voor het bepalen van het juiste onderwijsniveau maken wij gebruik van de NIO test of een IQ-test die het best bij uw kind past, soms met aanvullend onderzoek zoals naar persoonlijkheid en/of motivatie. Ook kan een volledig onderzoek naar mogelijk onderpresteren op school worden verzorgd.

Een voorbeeld van ons specialisme is WISC-V – Onderwijsniveau. Dit onderzoek bestaat uit een afname van de WISC-V-NL, dit is een gevarieerde en altijd individueel afgenomen IQ-test. In de uitgebreide rapportage geven we een intelligentieprofiel en wordt het best passend onderwijsniveau gegeven. We noemen ook de percentages van kinderen die minder goed of beter presteren dan uw kind; hiernaast noemen we Cito-resultaten die het best passen bij de intelligentie. Onze rapportage geeft een overzichtelijke presentatie van de mogelijkheden en een toelichting bij het advies.

Een alternatief is de NIO test, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO-test is niet een IQ-test (u ontvangt geen IQ-scores) maar de NIO is wel goed in het voorspellen van een onderwijsniveau. Onze NIO rapportages zijn uitvoerig en voorzien van veel uitleg; bovendien zijn de scores gecorrigeerd voor sekse (jongen/meisje) plus afkomst, wat het advies beter maakt. Lees de NIO-pagina’s op onze website voor meer informatie.

Advies tijdens Voortgezet Onderwijs

Tijdens een schoolloopbaan verandert er veel in het leven van een kind. De schoolomgeving en leraren zijn meer divers en dit kan leiden tot een sterke groei bij het kind, of juist als belastend worden ervaren. Ook een gekozen schooltype kan goed of juist minder goed passen bij een kind. Leerprestaties kunnen ook door andere zaken worden beïnvloed. Als er twijfel is of het onderwijsniveau aansluit bij de capaciteiten van uw kind kunt u met ons contact opnemen.

De Testpsycholoog is gespecialiseerd in onderzoek naar het onderwijsniveau van een leerling. In de praktijk blijkt onze kennis van grote waarde om een goed advies te kunnen geven dat echt past bij het onderwijsniveau van een leerling in het VO. We kunnen indien gewenst ook een breder onderzoek naar een onderliggend probleem verzorgen. Denk hierbij aan ‘onderpresteren op school’ of naar een gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Neem contact met ons op voor een deskundig advies.

Testimonials (aanbevelingen)

Ouders mailen: “Op zoek naar een bureau dat ons kon helpen met een objectief schooladvies, kwam ik uit bij De Testpsycholoog. En dat bleek een prima keuze! De psychologe was geweldig. Vanaf het eerste moment dat ze de hand van mijn zoon schudde, had ze zijn vertrouwen gewonnen. Zij werkte professioneel, respectvol én vol enthousiasme. Voor mijn zoon leek ‘t maken van de test hierdoor onverwachts meer op een leuk uitje dan op een test. Een aanrader!” Groeten, Hilde van Asveldt

Soms is er haast. “Beste Marcel, hierbij willen we u en uw collega’s hartelijk bedanken dat we binnen zeer korte termijn terecht konden en de rapportage met spoed konden ontvangen. De school heeft het advies bijgesteld op grond van de rapportage. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. De rapportage biedt tevens inzichten voor de toekomst. Nogmaals hartelijk dank!” Rotterdam, Jet & Hero

 

Orthopedagoog / Psycholoog kind & jeugd (Koog aan de Zaan / Amstelveen)

Zie jij uitdaging in het samen met ouders vinden van antwoorden op de hulpvraag die zij hebben? Houd je van diagnostiek en zie je de afwisseling met behandeling wel zitten? Together Psychologie zoekt jou!

De organisatie

Together Psychologie verzorgt kinder- en jeugdpsychologie binnen de Basis GGZ en de specialistische jeugdhulp. Het merendeel van onze werkzaamheden bestaat uit diagnostiek, maar ook behandeling komt steeds vaker voor. Naast de vergoede zorg bieden we ook particulier onderzoek aan.

Together Psychologie is een informele organisatie met een fijne werksfeer. We zijn met 16 personen en werken in drie regio’s. Voor de regio Noord met onze locatie in Koog aan de Zaan en een dependance in Amstelveen zoeken we een enthousiaste orthopedagoog of psycholoog.

Functieomschrijving

Als orthopedagoog/psycholoog verzorg je in samenwerking met de regiebehandelaar het totale zorgtraject van een kind of jongere. Je werkzaamheden bestaan voor diagnostiek uit het voeren van intakegesprekken, verrichten onderzoek (waaronder ook observaties), analyseren van de gegevens, verzorgen van rapportages en het verzorgen van de terugkoppeling. Bij een behandeltraject ben je verantwoordelijk voor de behandelplannen, het verzorgen van individuele psychologische behandelingen en het verzorgen van rapportages en registratie. Ook voorlichting geven en psycho-educatie behoort tot behandelen.

Enkele voorbeelden van hulpvragen waar we ons op richten:

 • Gedrags-, ontwikkelings- en/of leerproblemen.
 • Sociaal emotionele problematiek, waaronder (faal)angst en welbevinden.
 • AD(H)D en ASS.
 • Intelligentie.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een universitaire opleiding in de richting orthopedagogiek of (ontwikkelings)psychologie afgerond.
 • Je bent in het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek.
 • Je hebt ervaring in het zelfstandig verzorgen van diagnostiek bij kinderen of jongeren.
 • Je bent analytisch zeer sterk.
 • Bij behandelingtrajecten is CGT onze basis. Het is een pre als je tenminste de basiscursus hebt gevolgd en werkervaring hebt met CGT.
 • Je bent in het bezit van een SKJ-registratie of bereid deze te behalen.
 • Je bent woonachtig in de regio, waarbij Koog aan de Zaan en Amstelveen voor jou goed te bereizen zijn.
 • Je beschikt over eigen vervoer.

Wat bieden wij?

Het betreft een functie voor 24 tot 36 uur per week in een jaarcontract met intentie om te verlengen wanneer het van beide kanten klikt.  Wij bieden een passend salaris conform cao ggz, bij aanvang minimaal €3306,- en maximaal €4981,- per maand (functiegroep 60) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Inschaling is afhankelijk van jouw kennis en werkervaring.

Daarnaast bieden we je:

 • Mogelijkheid tot een thuiswerkdag
 • Laptop en telefoon
 • Vakantietoeslag van 8%
 • 144 wettelijke en 22 bovenwettelijke vakantie-uren op fulltime basis (36u)
 • Levensfasebudget van 35 verlofuren per jaar op fulltime basis
 • Pensioencompensatie
 • Scholingsmogelijkheden
 • Vergoeding woon-werkverkeer à € 0,21 p/km.
 • Dienstreisvergoeding à € 0,36 p/km

Je komt in een kwalitatief sterk team dat sociaal en informeel met elkaar omgaat – een voormalig regiebehandelaar schreef op LinkedIn dat wij een topbedrijf zijn om bij te werken :-).

Waarom kiezen voor Together Psychologie?

Je komt in een kleinschalig team met een fijne werksfeer, in een organisatie met een open cultuur waarin altijd het belang van het kind en de jongere voorop staat. Er is tijd voor reflectie en er is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je wordt gewaardeerd als professional en werkt zelfstandig maar niet alleen, er is goede samenwerking tussen collega’s onderling en met onze twee regiebehandelaren. Bij Together Psychologie is alles erop gericht om het beste te halen uit de cliënt, jezelf en de ander.

Ben je enthousiast geworden?

We ontvangen graag je motivatie en CV. Deze mag gericht worden aan Mijke Appelhof, Manager Zorg (m.appelhof@tpkj.nl). Wil je graag meer informatie over de functie, neem dan telefonisch contact op via 06-34643238.

We ontvangen reacties bij voorkeur uiterlijk 15 september. Mocht je na deze tijd willen solliciteren, informeer dan s.v.p. eerst of de vacature nog open staat.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Erkende kwaliteit door certificering en registraties