Behandelaanbod

Behandelaanbod

Het behandelteam van Together Psychologie is veelzijdig (multi-disciplinair) en wij zijn allen minimaal universitair opgeleid (MSc.). Wij bieden individuele behandelingen op maat en/of gedragstherapie. Er is een verwijzing nodig.

Met welke behandelvragen kun je bij ons terecht?

Wij verzorgen individuele behandelingen op maat bij hulpvragen met betrekking tot:

 • (Faal-) Angst,
 • AD(H)D en Executief Functioneren,
 • Hoogbegaafdheid,
 • Mindset,
 • Emotieregulatie,
 • Sociale Vaardigheden en contacten
 • een Negatief Zelfbeeld.

Gedragstherapie

Als de hulpvraag niet past bij een behandeling op maat kun je ook bij ons terecht voor Gedragstherapie.

Kinderen en jeugdigen (vanaf 8 jaar) die moeite ervaren met het beheersen van emoties (veel boosheid of verdriet), last hebben van angst en/of stemmingsklachten (piekeren, niet lekker in hun vel zitten) en/of weinig zelfvertrouwen hebben kunnen baat hebben bij een vorm van gedragstherapie.

De twee belangrijkste vormen worden door ons gebruikt: Acceptatie Commitment Therapie (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). We maken ook regelmatig gebruik van Psycho-educatie.

CGT - cognitieve gedragstherapie

Bij Cognitieve Gedragstherapie (CGT) ligt de nadruk op het uitdagen en ombuigen van (negatieve) gedachten. Bij deze behandelvorm gaat het kind of de jeugdige samen met de behandelaar in gesprek en verricht opdrachten, om te onderzoeken of zijn/haar gedachten kloppend zijn. Vervolgens wordt onderzocht waar de gedachten vandaan komen en wat deze voor invloed hebben op de gevoelens en het gedrag van het kind of de jeugdige. Hierna wordt er aandacht besteed aan het vervangen van de (negatieve) gedachten met een ander en meer positief, helpend denkpatroon.

ACT - acceptatie & commitment therapie

De therapie ACT gaat over ‘leren accepteren’. Bij deze vorm van gedragstherapie wordt kinderen en jeugdigen aangeleerd niet langer het gevecht aan te gaan met problematische situaties en de pijnlijke emoties die deze situaties kunnen oproepen. De behandelaar reikt het kind (of de jeugdige) handvatten aan om, soms onvermijdelijke, pijnlijke emoties te accepteren, te (ver)dragen en los te komen van het probleem.

Psycho-educatie

Tijdens Psycho-educatie geeft de behandelaar achtergrondinformatie over de klachten of de therapie, en handvatten om met de situatie om te gaan. Het is dus een soort voorlichting met advies. De educatie helpt om de problematische situatie een plek te geven, het helpt bij het accepteren van en omgaan met de klachten. Tips en handvatten plus het advies helpen om klachten te verminderen en gedrag te veranderen.

Angst en Faalangst

Ieder kind is wel eens bang en bij elk kind komt wel eens een vorm van faalangst voor. Hierdoor kan een kind zich vaak beter concentreren als het nodig is, zoals bij een toets. Wanneer het bang zijn of de faalangst echter langdurig aanwezig is of vaak terugkomt over korte periodes, gaat een kind last krijgen. Er kan ook paniek ontstaan in sommige angstige en stressvolle situaties. Bang zijn, faalangst en fobieën bij kinderen en jongeren (pubers) zijn heel goed te behandelen.

Herkent u één of meerdere klachten uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Klachten bij angst, bang-zijn en fobieën bij kinderen:

 • Buikpijn of hoofdpijn;
 • Slaapproblemen en vermoeidheid;
 • Zich onrustig voelen;
 • Trillen en hartkloppingen;
 • Vervelende gedachten over nare dingen die kunnen gebeuren;
 • Veel zorgen maken en piekeren;
 • Achteruitgang van schoolprestaties;
 • Heel alert zijn op dingen die in de omgeving gebeuren;
 • Zich niet veilig voelen;
 • Kort lontje hebben, vaak boos worden of geïrriteerd reageren;
 • Afhankelijk zijn van anderen;
 • Somberheid of depressie en soms eenzaamheid;
 • Vermijden (de angstige situatie uit de weg gaan);
 • Opstandig gedrag;
 • Vaak huilen;
 • Niet aanspreekbaar zijn tijdens angst of bang-zijn (bevriezen).

Voor het behandelen van (faal-)angst maken wij gebruik van de methoden CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en Psycho-educatie.

Aanmelden

AD(H)D en Executief Functioneren

Een kind met AD(H)D heeft moeite met opletten. Dat kan samengaan met druk gedrag (hyperactief). Een kind met ADD of ADHD kan niet meer goed meekomen in de klas. Een diagnose door een deskundige (specialist) is dan wenselijk. Als een diagnose AD(H)D is vastgesteld dan kan aansluitend een behandeling plaatsvinden om het kind te leren omgaan met de problemen.

Herkent u één of meerdere klachten uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Klachten bij ADD/ onoplettendheid of slechte concentratie

 • Onvoldoende aandacht aan iets schenken en daardoor fouten maken (bijvoorbeeld in schoolwerk);
 • Moeite om de aandacht erbij te houden;
 • Niet goed kunnen luisteren;
 • Niet doen wat anderen van het kind vragen;
 • Moeite om taken af te maken;
 • Regelmatig spullen kwijt zijn;
 • Snel afgeleid zijn;
 • Vaak iets (een afspraak, een opdracht) vergeten.

Bijkomende klachten bij ADHD/ hyperactiviteit en impulsiviteit

 • Wiebelen, veel bewegen met handen / voeten, draaien op de stoel;
 • Niet kunnen blijven zitten;
 • Rondrennen, overal op klimmen;
 • Geen rust nemen, voortdurend bezig zijn (doordraven);
 • Bij oudere kinderen: onrust, moeilijk kunnen ontspannen;
 • Moeilijk rustig kunnen spelen;
 • Veel praten;
 • Moeite om op de beurt te wachten.

Voor een behandeling bij AD(H)D maken wij gebruik van de methoden CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en Psycho-educatie.

Aanmelden

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in hun intellectuele ontwikkeling veel verder. Emotioneel gezien hebben zij een normale behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. Hier ontstaat een spagaat waar hoogbegaafde kinderen veel last van kunnen hebben. 

Als er problemen zijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de opvoeding of op school kan een behandeling zinvol zijn. Neem contact met ons op voor overleg of aanmelden.

Voorbeelden van probleemsituaties die veel voorkomen bij hoogbegaafde kinderen:

 • Hoog gevoelig voor onrecht, snel in opstand komen tegen onrecht of misbruik van gezag;
 • Aansluiting met leeftijdsgenoten verloopt moeizaam, moeite met sociale relaties;
 • Gepest worden, door ander gedrag dan leeftijdgenoten;
 • Perfectionisme, de lat voor zichzelf heel hoog leggen (gaat vaak gepaard met faalangst);
 • Verveling, school veel te makkelijk vinden, soms met druk gedrag als gevolg;
 • Onderpresteren.

Voor een behandeling bij Hoogbegaafdheid is uitleg en inzicht geven aan het kind en eventueel de omgeving belangrijk. Hiervoor maken wij gebruik van Psycho-educatie.  Ook gedragstherapie zoals CGT (Cognitieve Gedragstherapie) of ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) kan helpen.

Aanmelden

Mindset

De term mindset verwijst naar de overtuiging die kinderen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten. Sommige kinderen zien deze als een vaststaand gegeven (‘fixed’ of vaste mindset). Dit belemmert hun ontwikkeling en kan leerproblemen geven. Kinderen met een flexibele mindset (‘growth’ of groeimindset) zien dat ze kunnen leren.

Een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en zin om te leren. De groeimindset kan worden ontwikkeld in een behandeling.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Negatieve gedachten over prestaties (‘het gaat me toch niet lukken’);
 • Een negatief gekleurd zelfbeeld (‘ik kan niks’);
 • Vaak zoeken naar bevestiging;
 • Zich terugtrekken of situaties vermijden;
 • Prikkelbaar of opstandig gedrag, boosheid.

Een mindset behandeling verzorgen wij voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar tot eind groep 8.

Aanmelden

Emotie regulatie therapie

Ieder kind heeft emoties. De meeste emoties zijn functioneel en zinvol. Het zijn vooral de minder leuke gevoelens die soms problemen kunnen opleveren als een kind niet goed heeft geleerd hoe ermee om te gaan. Emoties kunnen dan heel veel invloed hebben op wat een kind denkt en doet. Met emotie regulatie therapie leert een kind meer controle te krijgen over al die gevoelens.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

 • Snel overstuur wanneer iets niet loopt zoals verwacht;
 • Snel gefrustreerd als iets (te) moeilijk is;
 • Regelmatig een woedeaanval;
 • Overdreven reageren op kleine problemen;
 • Snel het geduld verliezen;
 • Moeite met teleurstellingen of herstellen van een tegenslag.

Voor een behandeling bij problemen met het reguleren van emoties maken wij meestal gebruik van CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptatie en Commitmenttherapie) en/of Oplossingsgerichte therapie.

Aanmelden

Sociale Vaardigheden en contacten

Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind. Wanneer deze minder goed ontwikkeld zijn, kan dit problemen opleveren in het aangaan en onderhouden van contact met anderen. Het gevolg kan zijn dat een kind vaker wordt gepest of kwetsbaar overkomt. Een kind of jongere heeft dan baat bij een behandeling.

Herkent u één of meerdere problemen uit deze lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Uw kind heeft moeite met:

 • Voor zichzelf opkomen;
 • De eigen mening geven;
 • Interesse tonen in een ander;
 • Nee zeggen;
 • Zichzelf op een positieve manier presenteren;
 • Omgaan met kritiek;
 • Controle hebben over emoties;
 • Hulp vragen.

Een training of behandeling sociale vaardigheden is geschikt voor kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar.

Aanmelden

Een Negatief Zelfbeeld

Een kind met een laag zelfbeeld denkt negatief over zichzelf. Een laag zelfbeeld wordt dus ook wel een negatief zelfbeeld genoemd. Kinderen met een laag zelfbeeld hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn, dat anderen alles beter kunnen.

Herkent u één of meerdere problemen uit de volgende lijst overweeg dan om uw kind te laten behandelen. Neem contact met ons op.

 • Negatief praten over zichzelf, bijvoorbeeld “Ik ben dom” of “Ik kan ook niks goed doen”;
 • Negatief denken over zichzelf zoals over het uiterlijk, het leren op school, sportvaardigheden of over omgaan met vrienden;
 • Veel bevestiging vragen of hij/zij dingen wel goed doet;
 • Moeite hebben met kritiek, dan snel boos worden of niet redelijk meer zijn/ ‘dicht’ gaan;
 • Moeite hebben om voor zichzelf op te komen;
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • Moeite hebben met het ontvangen van complimenten;
 • Regelmatig blokkeren of vermijden van spannende situaties.

Het behandelen van een laag zelfbeeld is mogelijk voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.

Behandelmethoden CGT, ACT en COMET kunnen door ons worden gebruikt. Met het combineren van verschillende behandelmethoden kan worden gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen.

Aanmelden

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties