Scholen

Maakt u zich zorgen over een leerling? 

Problemen bij het leren of in het gedrag van een leerling zijn zowel vervelend voor het kind zelf als voor de omgeving. Together Psychologie (kind en jeugd) kan uitkomst bieden. Van onderzoeken ‘wat is er aan de hand‘ tot heel gerichte diagnostiek of behandeling bij leer- en ontwikkelingsproblemen.

We geven handelingsgerichte adviezen, specifiek voor de leerkracht/ in het klaslokaal of voor de individuele begeleiding van een leerling door de Intern Begeleider of de zorgcoördinator.

Behandelaanbod

Het behandelteam van Together Psychologie is multidisciplinair en bestaat uit universitair opgeleide (GZ-) psychologen en orthopedagogen. Wij bieden individuele behandelingen op maat en/of gedragstherapie.

Onze behandelingen:

  • Angst (ook faalangst)
  • Stemmingsklachten
  • Emoties beheersen (emotieregulatie)
  • ADD en ADHD
  • Executief Functioneren
  • Omgaan met Hoogbegaafdheid
  • Mindset
  • Sociale Vaardigheden en contacten
  • Een negatief zelfbeeld
Waar vind ik contactgegevens?

Voor onze contactgegevens klikt u hier

Wat kan ik vergoed krijgen?

Alle kosten worden vergoed als er sprake is van basis- of gespecialiseerde zorg in de ggz. Hiervoor is een geschikte verwijzing nodig. In andere situaties dient u onze dienstverlening zelf te financieren. Lees meer over vergoede zorg.

Wat zijn de tarieven?

Als een onderzoek door uzelf wordt betaald komt u niet voor verrassingen te staan. Wij werken met all-in tarieven, btw-vrij. Onze tarieven vindt u hier.

Wat zijn de wachttijden?

Wij hebben korte of zelfs géén wachtlijsten. Neem contact met ons op voor overleg over uw kind, situatie of vraag.

Waarmee kunnen wij helpen?

IQ-test

Together Psychologie verzorgt IQ-tests door heel Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van IQ-tests voor het geven van advies bij leren. Lees meer >

Onderwijsniveau

Soms is het onderwijs- of schoolniveau niet goed bekend. In deze situaties kan een deskundige test met onafhankelijk advies helpen. Dit kan op ieder moment van het jaar. Lees meer >

Hoogbegaafdheid

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen kan complex zijn. Voor onderzoek en eventueel behandeling is deskundigheid nodig. In ons team zijn ervaringsdeskundigen met eigen hoogbegaafde kinderen en in HB-gespecialiseerde medewerkers; wij kunnen uit ervaring en met deskundigheid uitkomst bieden. Lees meer >

Leerproblemen

Een leerprobleem kan veel oorzaken hebben. Soms sluit het schoolniveau niet goed aan bij het kennisniveau van uw kind. Er kan sprake zijn van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Lees meer >

Gedragsproblemen

Als het leren van een kind niet goed gaat, kan dit tijdelijk zijn. Het kan ook zijn dat de intelligentie er wel is maar dat de mogelijkheden van uw leerling worden beperkt door structurele problemen met het gedrag. Als dit wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan ieder kind de begeleiding krijgen die het verdient. Lees meer >

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties