Scholen en Verwijzers

Maakt u zich zorgen over een kind of leerling?

Problemen in de ontwikkeling of het gedrag van een kind zijn zowel vervelend voor het kind zelf als voor de omgeving. Together Psychologie (kind en jeugd) kan uitkomst bieden. Wij verzorgen zowel psychodiagnostisch onderzoek als behandeling bij problemen in de ontwikkeling en/of het gedrag. Onze zorg behoort tot de basis-ggz jeugd en de gespecialiseerde jeugdhulp.

We geven handelingsgerichte adviezen, ook specifiek voor de leerkracht/ in het klaslokaal, of voor de individuele begeleiding van een leerling door de Intern Begeleider/ zorgcoördinator.

Verwijzen

Artsen kunnen naar ons verwijzen door hun cliënt een verwijsbrief mee te geven, of door via ZorgDomein of ZorgMail een verwijzing te doen.

Consulenten van een Sociaal Wijkteam/ Jeugdteam kunnen zelf een zorgtoewijzing afgeven.

Andere erkende verwijzers kunnen gebruik maken van ZorgDomein of een verwijzing meegeven aan een cliënt. 

Na een verwijzing nemen wij contact op met de cliënt, per mail of telefonisch. Natuurlijk kan uw cliënt ook zelf met ons contact opnemen.

Gecontracteerde regio's

Wij hebben onze zorg ingedeeld in deze drie regio’s:

Regio Noord

 • Zaanstreek-Waterland
 • Amsterdam
 • DUO (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel) en Weesp
 • Amstelveen-Aalsmeer

Regio West

 • Haaglanden
 • Midden-Holland

Regio Zuid

 • FoodValley
 • Rivierenland
 • Noordoost-Brabant

Voor onze locaties in deze regio's en de namen van gemeenten waar een cliënt ingeschreven dient te staan kunt u kijken op onze pagina Vergoedingen.

Eisen verwijsbrief

Voor de verwijsbrief gelden de richtlijnen van de NZa. Dat betekent dat er tenminste in is opgenomen:

 

 • De verwijsdatum;
 • Naam en functie van de verwijzer;
 • AGB-code van de verwijzer;
 • Stempel van de praktijk en/ of handtekening van de verwijzer;
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-V code of op andere manier);
 • Aangeven dat er wordt verwezen naar de Generalistische Basis GGZ.
Voorbeeld verwijsbrief

Een verwijzing kunt u heel specifiek maken of algemeen houden. Het mag ook kort, u kunt met enkele zinnen volstaan. Voorbeeld van een verwijzing door een huisarts:

“Hierbij verwijs ik … naar Together Psychologie i.v.m. aandacht- en leerproblematiek. Graag uw diagnostiek (psychologisch onderzoek) en evt. behandeling.”

Wij hebben een breed aanbod in diagnostiek en behandeling, op deze website treft u meer informatie. Ook als de zorgbehoefte niet goed duidelijk is kunt u naar ons doorverwijzen. Wij kunnen dan een breed 'start zorg' onderzoek verzorgen.

Contra-indicaties

Niet voor alle jeugdzorg kunt u bij ons terecht. Wij verlenen bijvoorbeeld geen dagopvang of crisis-zorg. U kunt ook niet bij ons terecht als er sprake is van:

 • Systemisch problematiek (denk bijv. aan vechtscheiding)
 • Middelen misbruik
 • (Vermoeden van) suïcidaliteit

Voor deze problematiek zijn gespecialiseerde praktijken, die doorgaans ook complexe ggz-problemen behandelen.

Met betrekking tot ASS geldt:

Bij een vermoeden van een autisme spectrum stoornis bieden we handelingsgericht onderzoek aan waarbij de belemmeringen in kaart worden gebracht en passende handelingsadviezen worden aangeboden. We stellen géén diagnose ASS.

Wat kan de school vergoed krijgen?

Alle kosten worden vergoed als er sprake is van basis- ggz of gespecialiseerde jeugdhulp. Hiervoor is een geschikte verwijzing nodig. In andere situaties dient u of uw leerling onze dienstverlening zelf te financieren. Lees meer over vergoede zorg.

Wat zijn de tarieven?

Als een onderzoek niet valt onder vergoede zorg maar door school of de omgeving van het kind wordt betaald komt niemand voor verrassingen te staan. Wij werken met all-in tarieven, btw-vrij. Onze tarieven vindt u hier.

Wat zijn de wachttijden?

Wij hebben korte of zelfs géén wachtlijsten. Neem contact met ons op voor overleg over uw kind, situatie of vraag.

Waarmee kunnen wij helpen?

IQ-test

Bij vragen over de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij leer- of gedragsproblemen kan een onderzoek naar denkniveau veel inzicht geven. Voor een goede uitkomst van dit onderzoek is het belangrijk dat een passend instrument wordt gekozen. Lees meer >

Advies bij leren

Soms gaat leren niet zoals gewenst of passend. Als dit over een langere periode is kan een deskundige onderzoek met onafhankelijk advies helpen. Dit kan leiden tot een diagnose en/of een behandeling, maar dat hoeft niet. Met een gedegen advies zijn kind en omgeving vaak al voldoende geholpen. Voor uitsluitend een onderzoek maar ook voor behandeling en/of (Psycho-)educatie kunt u bij ons terecht.

Hoogbegaafdheid

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen kan complex zijn. Voor onderzoek en eventueel behandeling is deskundigheid nodig. In ons team zijn meerdere medewerkers gespecialiseerd in HB-problematiek. Wij kunnen uit ervaring en met deskundigheid uitkomst bieden. Lees meer >

Ontwikkelingsproblemen

Een probleem in de ontwikkeling kan veel oorzaken hebben.  Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen kan een gedegen onderzoek helpen. Problemen in de ontwikkeling kunnen vaak ook worden verminderd of beter worden geaccepteerd door een goede behandeling. Hiervoor kunt u bij ons terecht. 

Gedragsproblemen

Als het gedrag van een kind problemen geeft, kan dit tijdelijk zijn. Het kan ook zijn dat de mogelijkheden van een kind worden beperkt door structurele problemen met het gedrag. Als dit wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan ieder kind de begeleiding krijgen die het verdient. Lees meer >

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties