Gedragsproblemen

Als het leren van uw kind niet goed gaat, kan dit tijdelijk zijn. Het kan ook zijn dat de intelligentie er wel is maar dat de mogelijkheden van uw kind worden beperkt door structurele problemen met het gedrag. Als dit wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan ieder kind de begeleiding krijgen die het verdient.

Together Psychologie is niet een bureau waarbij u ‘een stempel haalt’. Wij zijn voorzichtig met het geven van een stoornis als diagnose. In veel gevallen helpt ons handelingsgericht advies. Er zijn echter ook situaties waarin gedrags- of ontwikkelingsproblemen zo sterk en volhardend zijn dat uw kind baat heeft bij het herkennen en erkennen hiervan.

Een grondig diagnostisch onderzoek ligt aan de basis van passende begeleiding of behandeling. Together Psychologie kan hier uitkomst bieden. Onze mogelijkheden voor onderzoek naar gedrags- of ontwikkelingsproblemen:

  • Onderpresteren op school
  • Breed psychologisch onderzoek
  • Start zorg – onderzoek (‘wat is er aan de hand?’)
  • Een gericht onderzoek naar ADD of ADHD
  • Een gericht onderzoek naar Autisme / ASS
  • Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd en een gedragsstoornis

Een onderzoek naar gedragsproblemen wordt doorgaans vergoed door uw gemeente. Hiervoor dient u te wonen in een gemeente waarmee wij een contract hiervoor hebben afgesloten. Kijk op de pagina ‘Vergoedingen‘ of dit ook voor uw woonplaats geldt.

Onderpresteren op school

Als de leerprestaties van uw kind lager zijn dan u verwacht zonder dat er een vermoeden is van een onderliggend probleem zoals een stoornis kan ons onderzoek naar onderpresteren op school uitkomst bieden. In dit brede onderzoek komen naast een intelligentietest veel verschillende aspecten aan bod die leerprestaties kunnen beïnvloeden. Het is een uitgebreid onderzoek naar leerproblemen dat een goed beeld geeft van zowel de capaciteiten als het welbevinden van uw kind. Lees verder op de pagina Onderpresteren op school.

Breed psychologisch onderzoek

Dit psychologisch onderzoek is maatwerk. Tijdens een uitgebreid intakegesprek gaan wij in op uw situatie en hulpvraag of hulpvragen. De testdag bestaat uit een professionele intelligentietest plus een selectie uit tests over schoolwelbevinden, persoonlijkheid, prestatie, motivatie en faalangst, geheugen, aandacht, concentratie en executieve functies. Ook visuele waarneming en motoriek kan bij het onderzoek worden betrokken. Het onderzoek kan worden uitgebreid met observaties thuis en/of op school. Dit onderzoek geeft een uitgebreid beeld van de capaciteiten en het welbevinden van uw kind.

Neem voor een breed psychologisch onderzoek contact met ons op om te overleggen over uw hulpvragen.

Start-zorg onderzoek

In een start-zorg onderzoek verzorgen we diagnostiek om meer inzicht te krijgen in de aard van klachten of symptomen. Ons doel is het voorkómen of het beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. We gaan in op vragen als: wat is er aan de hand en/of waar komen de problemen vandaan?

Dit onderzoek is altijd maatwerk. Na een pré-intake bekijken we welke van onze onderzoekers het best bij uw hulpvraag of hulpvragen past. De onderzoekster verzorgt een uitgebreide intake en de opzet van het onderzoek wordt met u afgestemd. Na het onderzoek ontvangt u een uitvoerige rapportage met gedegen analyses. We geven handelingsgericht advies en wij kunnen u doorverwijzen of zelf een behandeling verzorgen indien nodig.

Het gaat in dit onderzoek om lichte tot matige, niet complexe psychiatrische problemen of om structurele gedragsproblemen. Dit onderzoek valt onder de basis-ggz voor kind en jeugd en hiervoor heeft u een verwijzing nodig. Er dient een vermoeden te zijn van een DSM 5-benoemde stoornis, uw verwijzer dient hieraan te refereren. Kijk op de pagina ‘Vergoedingen‘ of u woont in een gemeente waarbinnen wij dit onderzoek verzorgen.

Neem voor een start-zorg onderzoek contact met ons op om te overleggen over uw hulpvragen.

Onderzoek naar AD(H)D

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid en vertonen hyperactief gedrag; ze zijn vaak ook impulsief in hun handelen. Bij ADD is er wel een probleem met de (volgehouden) aandacht maar ontbreekt het drukke gedrag.

Meer informatie over ons AD(H)D-onderzoek treft u op onze pagina over ADHD.

Een extra moeilijkheidsgraad ontstaat als er sprake is van een (vermoeden van) hoge intelligentie in combinatie met AD(H)D. Leest u dan de informatie op de pagina Dubbel Bijzonder.

Onderzoek naar autisme / ASS

Together Psychologie verzorgt onderzoek naar ASS. Wij zijn echter geen in ASS gespecialiseerd bureau en bij zeer ernstige problematiek kunt u mogelijk beter terecht bij een bureau dat hier wel in is gespecialiseerd. In overige situaties helpen wij u graag. Wij zijn ervaren in het verzorgen van onderzoek naar ASS en medewerkers van Together Psychologie hebben ook ervaring met het op dagelijkse basis begeleiden van kinderen met ASS. Deze ervaring helpt in het onderzoek en is natuurlijk ook van belang voor een goede omgang met uw kind.

Lees verder over onze mogelijkheden op de pagina Autisme/ ASS.

Een extra moeilijkheidsgraad ontstaat als er sprake is van een (vermoeden van) hoge intelligentie in combinatie met ASS. Leest u bij twijfel ook de informatie op de pagina Dubbel Bijzonder.

 

Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd en een gedragsstoornis

Bij hoogbegaafde kinderen kan net zo goed sprake zijn van een psychologische stoornis als bij andere kinderen. Dus ook een hoogbegaafd/ getalenteerd kind kan in het gedrag of de ontwikkeling tekorten of moeilijkheden ervaren. Als beide worden gediagnosticeerd spreken we van een dubbeldiagnose of van ‘dubbel bijzonder’ (‘twice-exceptional’).

Het goed onderscheid maken tussen hoge intelligentie en een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis is complex. Wij verdiepen ons graag in de bijzondere hulpvraag die u heeft. Meer over onze capaciteiten en mogelijkheden treft u op de pagina Dubbel Bijzonder.

Maak een afspraak met een van onze specialisten voor een vrijblijvend adviesgesprek

Erkende kwaliteit door certificering en registraties