AD(H)D

 

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid en vertonen hyperactief gedrag; ze zijn vaak ook impulsief in hun handelen. Bij ADD is er wel een probleem met de (volgehouden) aandacht maar ontbreekt het drukke gedrag.

Een onderzoek naar aandachtstekort zoals ADD of ADHD kan uitkomst bieden als er aanwijzingen zijn dat uw zoon of dochter structureel problemen ervaart met aandacht en concentratie. Uw kind kan baat hebben bij onze handelingsgerichte adviezen; ons onderzoek kan ook helpen om meer begrip te krijgen voor het gedrag. Uit ons onderzoek kunnen ook aanbevelingen komen voor aanpassingen in de omgeving van uw kind, op school of thuis.

Dit onderzoek valt onder ambulante jeugdzorg of basis-ggz voor kind en jeugd; hiervoor heeft u een verwijzing nodig én te wonen in een gemeente waarmee wij een overeenkomst hebben. Uw gemeente vergoed dan de kosten. Kijk op de pagina ‘Vergoedingen‘ of u woont in een gemeente waarbinnen wij dit onderzoek verzorgen.

Indien uw kind baat heeft bij een behandeling van de aandacht- en concentatieproblemen kan Together Psychologie dit doorgaans zelf verzorgen. Afhankelijk van de ernst kunnen we u ook verwijzen naar een medisch specialist voor medicatie.

Together Psychologie is niet een bureau waarbij u ‘een stempel haalt’. Wij zijn voorzichtig met het geven van een stoornis als diagnose. In veel gevallen helpt ons handelingsgericht advies. Een grondig diagnostisch onderzoek ligt aan de basis van passende begeleiding of behandeling. Together Psychologie kan dit verzorgen en hier uitkomst bieden.

HB en/of ADHD? Enkele kenmerkende eigenschappen zijn karakteristiek voor zowel ADHD als hoogbegaafdheid (HB). Denk bijvoorbeeld aan het niet volledig afwerken of te laat inleveren van werkjes of taken, regels niet naleven, conflicten met leeftijdsgenoten, (hyper-)actief gedrag. Goed onderscheid maken is complex en vereist gedegen onderzoek. Het is ook mogelijk dat er sprake is van zowel AD(H)D als hoogbegaafdheid. Als u dit vermoeden heeft lees dan verder op de pagina: Dubbel Bijzonder.

Werkwijze en inhoud

Een onderzoek naar AD(H)D en een eventuele behandeling vereist maatwerk. Voorafgaand aan ons onderzoek zullen we ons in uw situatie verdiepen, eventuele documentatie lezen en een telefonische voorbespreking met u hebben. Na deze pré-intake bekijken we welke van onze onderzoeksters het best bij uw hulpvraag of hulpvragen past. Deze onderzoekster gaat nog verder op uw situatie in en verzorgt een uitgebreide intake/ anamnese. Daarna wordt een opzet voor het onderzoek gemaakt en deze wordt met u afgestemd. Het is mogelijk dat ook observaties (op school en/of thuis) worden opgenomen in het onderzoek, dit wordt met u afgestemd.

Na het onderzoek ontvangt u een uitvoerige rapportage met gedegen analyses. We geven handelingsgericht advies en wij kunnen u doorverwijzen of zelf een behandeling verzorgen indien nodig. Een behandeling is maatwerk en wordt altijd in overleg met u bepaald.

In een nabespreking van het onderzoek worden de rapportage, conclusies en het advies met u besproken. Als u later nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen, vanuit betrokkenheid en service staan we u graag te woord.

Kennis en ervaring

Together Psychologie bestaat uit een professioneel en ervaren team. Ons team bestaat uit hoog opgeleide psychologen en orthopedagogen, waardoor we voor gedragsproblemen altijd specifieke deskundigheid in huis hebben. Voor iedere stap in het proces hebben we specifieke kennis, van intake (brede deskundigheid), via testafname (deskundige begeleiding van uw kind) en rapportage (specialistische analyses, deskundig advies) tot nazorg. Kijk bij ‘Over onsvoor een nadere kennismaking.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties