Ouders en verzorgers

Ouder en kind staan centraal

Wij hebben onze volle aandacht bij uw kind. Wat we gaan doen en hoe, daar wordt u intensief bij betrokken. U bent ‘opdrachtgever’ en alleen met uw akkoord verzorgen wij een onderzoek of gaan we behandelen.

Bij onderzoek zijn onze analyses gedegen en rapportages uitgebreid. We geven praktische, handelingsgerichte adviezen. Teksten zijn zo geschreven dat u ze begrijpt, ook zonder kennis van testpsychologie of bekendheid met onderwijs-vaktermen. Onze behandelingen zijn individueel en op maat. 

Team en aanbod

Het professionele team van Together Psychologie is multidisciplinair opgeleid en bestaat volledig uit universitair geschoolde (GZ-) psychologen en orthopedagogen. Wij bieden onderzoek (diagnostiek), gedragstherapie en/of individuele behandelingen op maat.

Waarmee kunnen wij helpen?

Diagnostiek

Diagnostiek is belangrijk voor het bieden van goede jeugdzorg. Een grondige probleemanalyse bepaalt de in te zetten hulp.

Jouw hulpvraag staat bij ons centraal. Ons uitgangspunt is een oplossing zoeken, we hebben een oplossingsgerichte aanpak.  Lees meer >

Behandeling

We verzorgen behandelingen die zich (wetenschappelijk) hebben bewezen. Effectieve behandeling met als doel dat u als gezin weer zelfstandig verder kunt.  Lees meer >

Hoogbegaafdheid

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen kan complex zijn. Voor onderzoek en eventueel behandeling is deskundigheid nodig. In ons team zijn ervaringsdeskundigen met eigen hoogbegaafde kinderen en in HB-gespecialiseerde medewerkers; wij kunnen uit ervaring en met deskundigheid uitkomst bieden. Lees meer >

Ontwikkelingsproblemen

Een probleem in de ontwikkeling kan veel oorzaken hebben. Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen kan een gedegen onderzoek helpen. Problemen in de ontwikkeling kunnen vaak ook worden verminderd of beter worden geaccepteerd door een goede behandeling. Hiervoor kunt u bij ons terecht. 

Gedragsproblemen

Als het leren van uw kind niet goed gaat, kan dit tijdelijk zijn. Het kan ook zijn dat de intelligentie er wel is maar dat de mogelijkheden van uw kind worden beperkt door structurele problemen met het gedrag. Als dit wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan ieder kind de begeleiding krijgen die het verdient. Lees meer >

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties