Leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd even goed. Dat kan komen door een lagere intelligentie maar het kan ook tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt. Het kan ook zijn dat lesstof niet goed aansluit bij de denkwijze van je kind. Wat de aanleiding ook is: indien een leerprobleem tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan je kind de begeleiding krijgen die het verdient.

Een diagnostisch onderzoek ligt doorgaans aan de basis van passende begeleiding of behandeling. Together Psychologie kan hier uitkomst bieden. Onze mogelijkheden voor onderzoek bij leren en leerproblemen:

 • Intelligentie
 • Hoogbegaafdheid
 • Dubbel Bijzonder

Bij leerproblemen die samengaan met gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen is een vergoeding door de gemeente mogelijk. Lees verder op onze pagina over vergoedingen.

  Intelligentie

  Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een IQ- / intelligentietest, zoals vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling maar ook kan er sprake zijn van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem waarbij dient te worden vastgesteld of deze gerelateerd is aan de capaciteiten van je kind.

  Welke aanleiding je ook hebt, Together Psychologie kind en jeugd verzorgt een professionele afname en je ontvangt een advies op maat.

  Lees verder >

  Hoogbegaafdheid

  Als een schoolniveau niet goed aansluit bij het kennisniveau van een kind kan dit problemen geven in het gedrag en de ontwikkeling. Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat, kan een onderzoek naar hoogbegaafdheid uitkomst bieden. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze handelingsgericht adviezen heb je een waardevol instrument voor het krijgen van meer begrip en verbeterde begeleiding van je kind, zowel thuis als op school.

  Lees verder >

  Dubbel Bijzonder: hoogbegaafd en een gedragsstoornis

   Bij hoogbegaafde kinderen kan net zo goed sprake zijn van een psychologische stoornis als bij andere kinderen. Dus ook een hoogbegaafd/ getalenteerd kind kan in het gedrag of de ontwikkeling tekorten of moeilijkheden ervaren. Als beide worden gediagnosticeerd spreken we van een dubbeldiagnose of van ‘dubbel bijzonder’ (‘twice-exceptional’).

  Het goed onderscheid maken tussen hoge intelligentie en een leer-, gedrags- of ontwikkelingsstoornis is complex. Wij verdiepen ons graag in de bijzondere hulpvraag die u heeft. Meer over onze capaciteiten en mogelijkheden treft u op de pagina Dubbel Bijzonder.

  Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

  Erkende kwaliteit door certificering en registraties