Leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd even goed. Dat kan komen door een lagere intelligentie maar het kan ook tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt. Het kan ook zijn dat lesstof niet goed aansluit bij de denkwijze van je kind. Wat de aanleiding ook is: indien een leerprobleem tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan je kind de begeleiding krijgen die het verdient.

Een grondig diagnostisch onderzoek ligt doorgaans aan de basis van passende begeleiding of behandeling. Together Psychologie kan hier uitkomst bieden. Onze mogelijkheden voor onderzoek bij leren en leerproblemen:

  • Intelligentie
  • Onderpresteren op school
  • Hoogbegaafdheid
  • Dyslexie
  • Dyscalculie

Bij veel leerproblemen is een vergoeding door de gemeente mogelijk. Lees verder op onze pagina over vergoedingen.

Intelligentie

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een IQ- / intelligentietest, zoals vragen omtrent de cognitieve ontwikkeling maar ook kan er sprake zijn van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem waarbij dient te worden vastgesteld of deze gerelateerd is aan de capaciteiten van je kind.

Welke aanleiding je ook hebt, Together Psychologie kind en jeugd verzorgt een professionele afname en je ontvangt een advies op maat.

Lees verder >

Onderpresteren op school

Als de resultaten van je kind lager zijn dan je verwacht kan dit onderzoek uitkomst bieden. In dit brede onderzoek komen naast een intelligentietest veel verschillende aspecten aan bod die leerprestaties kunnen beïnvloeden. Het is een uitgebreid onderzoek naar leerproblemen dat een goed beeld geeft van zowel de capaciteiten als het welbevinden van je kind.

Lees verder over ons onderzoek bij onderpresteren op school >

Hoogbegaafdheid

Als een schoolniveau niet goed aansluit bij het kennisniveau van een kind kan dit problemen geven in het gedrag en de ontwikkeling. Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat, kan een onderzoek naar hoogbegaafdheid uitkomst bieden. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze handelingsgericht adviezen heb je een waardevol instrument voor het krijgen van meer begrip en verbeterde begeleiding van je kind, zowel thuis als op school.

Lees verder >

Dyslexie

Als u vermoedt dat uw kind dyslectisch is, dan kunnen wij een uitgebreid dyslexie onderzoek verzorgen. Dit onderzoek bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee testdagen. We stellen vast in welke mate dyslexie bij uw kind voorkomt, stellen de factoren vast die de problemen veroorzaken en in stand houden en geven u richtlijnen voor het vervolg. Indien er sprake is van dyslexie ontvangt u van ons een geldige dyslexieverklaring.

Dyscalculie

Zoals er bij taalproblemen sprake kan zijn van dyslexie zo kan er bij rekenproblemen sprake zijn van dyscalculie. Wij kunnen een dyscalculie onderzoek verzorgen om de problematiek in kaart te brengen en deskundig advies te geven. Dit onderzoek bestaat uit twee dagdelen. Wij stellen vast in welke mate dyscalculie bij uw kind voorkomt en geven wij inzicht in de factoren die de problemen veroorzaken en in stand houden. We verzorgen alle diagnostiek die noodzakelijk is voor een volledig beeld, het is een uitgebreid onderzoek. Wij werken conform het protocol dyscalculie. Indien er sprake is van dyscalculie ontvangt u een geldige dyscalculieverklaring en geven wij u gericht advies over de hulpmiddelen die uw kind in het onderwijs mag gaan gebruiken.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Erkende kwaliteit door certificering en registraties