Leerproblemen

Leren op school lukt niet altijd even goed. Dit kan tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt. Als de intelligentie er wel is maar het kind kan toch niet goed meekomen op school dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Als dit tijdig wordt vastgesteld en de oorzaak wordt onderkend kan uw kind de begeleiding krijgen die het verdient.

Bij veel leerproblemen is een vergoeding door uw gemeente mogelijk. Lees verder op onze pagina over vergoedingen.

Een leerprobleem kan veel oorzaken hebben. Soms sluit het schoolniveau niet goed aan bij het kennisniveau van uw kind. Er kan sprake zijn van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bij dyslexie en dyscalculie. Soms heeft een kind last van aandachts- of concentratieproblemen. Ook prestatie- of motivatieproblemen komen veel voor, zoals bij faalangst.

Onderpresteren op school

Als de resultaten van uw kind lager zijn dan u verwacht kan een onderzoek naar onderpresteren op school uitkomst bieden. In dit brede onderzoek komen naast een intelligentietest veel verschillende aspecten aan bod die leerprestaties kunnen beïnvloeden. Het is een uitgebreid onderzoek naar leerproblemen dat een goed beeld geeft van zowel de capaciteiten als het welbevinden van uw kind.

  Dyslexie

  Als u vermoedt dat uw kind dyslectisch is, dan kunnen wij een uitgebreid dyslexie onderzoek verzorgen. Dit onderzoek bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee testdagen. We stellen vast in welke mate dyslexie bij uw kind voorkomt, stellen de factoren vast die de problemen veroorzaken en in stand houden en geven u richtlijnen voor het vervolg. Indien er sprake is van dyslexie ontvangt u van ons een geldige dyslexieverklaring.

   Dyscalculie

   Zoals er bij taalproblemen sprake kan zijn van dyslexie zo kan er bij rekenproblemen sprake zijn van dyscalculie. Wij kunnen een dyscalculie onderzoek verzorgen om de problematiek in kaart te brengen en deskundig advies te geven. Dit onderzoek bestaat uit twee dagdelen. Wij stellen vast in welke mate dyscalculie bij uw kind voorkomt en geven wij inzicht in de factoren die de problemen veroorzaken en in stand houden. We verzorgen alle diagnostiek die noodzakelijk is voor een volledig beeld, het is een uitgebreid onderzoek. Wij werken conform het protocol dyscalculie. Indien er sprake is van dyscalculie ontvangt u een geldige dyscalculieverklaring en geven wij u gericht advies over de hulpmiddelen die uw kind in het onderwijs mag gaan gebruiken.

    Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

    Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

    Erkende kwaliteit door certificering en registraties