Aanmeldformulier vergoede zorg 4-15 jaar

Gegevens kind / jeugdige

Gezag

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Gezin en school

Reden van aanmelding

Achtergrondinformatie

Hulpvraag

  • Gegevens kind / jeugdige
  • Gezag
  • Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
  • Gezin en school
  • Reden van aanmelding
  • Achtergrondinformatie
  • Hulpvraag

Gegevens kind / jeugdige

Gezag

Wie hebben/heeft het ouderlijk gezag over het kind/de jeugdige?

Gezaghebbende ouders zijn:

Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

Gezinssituatie

Denk aan: (stief/half-)broers en zussen, scheiding, omgangsregeling, andere betrokken opvoeders, overlijden binnen het gezin

Gegevens school

School is op de hoogte van de aanmelding

Reden van aanmelding

Eerdere of andere hulpverlening

Denk aan: (kinder)arts, jeugdzorg, onderzoek en/of behandeling in de basis of specialistische GGZ, Remedial Teaching, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, vaktherapie, alternatieve therapieën, systeemgerichte hulpverlening etc.

Ingrijpende levensgebeurtenissen

Denk aan: woonsituatie/verhuizing, schoolwisseling, ziekte en/of overlijden naaste(n), scheiding/ wisseling in gezinssamenstelling, mogelijk traumatische gebeurtenissen of perioden.

Lichamelijke gezondheid

Denk aan: gezondheidsproblemen, ziekenhuisopname, medicijngebruik, problemen met zicht of gehoor, problemen in de zindelijkheid, motorische beperkingen
Denk aan: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, misselijkheid duizeligheid, wazig zien, spier- of gewrichtspijn, verminderde eetlust

Familiaire belasting

Denk aan: angst- en/of stemmingsklachten, overspannen/burn-out
Denk aan: AD(H)D, ODD, Autisme Spectrum Stoornis, leerstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, stoornis in het gebruik van middelen, PTSS, bipolaire stoornis, obsessieve-compulsieve stoornis etc.

Is er in het heden (of verleden) bij het kind/ de jeugdige sprake (geweest) van

Hulpvragen

Welke zorg wenst u voor uw kind?

Verwijzing

Indien u een papieren verwijsbrief heeft ontvangen, graag een scan of foto hiervan uploaden

Max. size: 100,0 MB