WPPSI-IV-NL – IQ test jonge kind

De WPPSI-IV-NL is een intelligentietest voor kinderen vanaf 3 jaar. De test geeft al op deze jonge leeftijd een betrouwbare indruk van de algemene cognitieve capaciteiten.

Het maken van de WPPSI is voor een kind aangenaam, op een speelse manier worden door het kind veertien subtests gemaakt. De variatie in de onderdelen en de interactie met de testleider houdt de aandacht van een kind bij het maken van de test.

De test geeft inzicht in de mate waarin uw kind vaardigheden beheerst die te maken hebben met taal (verbale taken) en met ‘doe-taken’ (performale taken) zoals ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek. Bij kinderen vanaf vier jaar wordt ook gekeken hoe snel en nauwkeurig uw kind eenvoudige visuele (zichtbare) informatie kan verwerken.

Bij alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het uw kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.

De rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van uw kind. U ontvangt heldere uitleg bij de gebruikte vaktermen. In de rapportage staat een totale intelligentiescore (algemene intelligentie of IQ) en een intelligentiescore op verschillende deelgebieden van intelligentie: verbaal IQ, performaal IQ, algemene taalindex en vanaf 4 jaar ook de verwerkingssnelheid.

Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip en betere begeleiding van uw kind.

Sophie Zijleman van Together Psychologie met de WPPSI-IV

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail en een toestemmingsformulier. Afname van de WPPSI neemt ongeveer 1,5 uur in beslag, tijdens de afname kunnen er verschillende korte pauzes zijn waarin iets genuttigd kan worden.

Onze uitgebreide rapportage gaat in op uw specifieke vraag of vragen. We bespreken en interpreteren de resultaten van uw kind op de verschillende onderdelen (subtests) en geven een onderbouwde toelichting bij ons advies. In de bijlagen ontvangt u achtergrondinformatie en uitleg over deze test.

Na ontvangst van de rapportage bestaat er de mogelijkheid voor een nabespreking of gesprek waarbij de testleider (een specialist van Together Psychologie) persoonlijk met u de conclusies bespreekt.

Kennis en ervaring

Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen van kinderen draagt bij aan een optimaal testresultaat. In situaties van twijfel kan onze specifieke kennis of expertise helpen. Wij hebben jarenlange ervaring in het gebruik van dit testinstrument en de mogelijkheden die het geeft om te adviseren.

De WPPSI gebruiken we naast het bepalen van de intelligentie ook om uw kind beter te (leren) begrijpen. Voor het geven van een passend advies gebruiken we ook aanvullende informatie, zoals uit het intakegesprek. In de rapportage gaan we in op wat uw kind nodig heeft en wie daarbij op welke manier kan helpen.

Goed rekening gehouden met onze wensen

“Na veel wikken en wegen uiteindelijk besloten om mijn dochtertje te laten testen nog voor zij naar de basisschool ging. Together Psychologie hield rekening met onze wensen. Zoals het laten uitvoeren van de tests door een lieve juffrouw. De communicatie was goed en de testdag zelf ervoeren wij als prettig en ontspannen.

Ik ben blij met het besluit mijn dochtertje betrekkelijk vroeg te laten testen. Met de rapportage kon ik een weloverwogen besluit maken voor de keuze van een basisschool en had ik een middel in handen om gerichte gesprekken te voeren met school. Zowel de school als ik hebben met de rapportage een tool in handen en extra inzicht in het kindje.

Mijn dochtertje had zelf hele hoge verwachtingen van school, zoals het meteen leren lezen en schrijven. Zelf bied ik haar zoals aangeraden vooralsnog geen leermateriaal aan wat zij op school krijgt, maar bied ik bijvoorbeeld dingen aan op het gebied van wereldoriëntatie, muziek (vioolles), dans en kunst/cultuur.

Door het “tegenvallen” van wat zij op school leert wilde zij vaak niet naar school, was zij thuis vaak boos en gefrustreerd of had last van hoofd- en buikpijn. Met 4,5 jaar mag zij al starten met groep 2, zoals ook aangeraden in de rapportage. Mocht ik in de toekomst voor een vervolgtest uitkijken dan zal ik zeker weer Together Psychologie overwegen.

Met vriendelijke groet, N uit Rotterdam.”

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland