WAIS-IV NL

De WAIS-IV NL meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen van 16 tot 86 jaar. Together Psychologie gebruikt de WAIS IV voor het geven van inzicht in de sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren bij adolescenten en volwassenen.

Deze vierde editie van de WAIS intelligentietest bestaat uit 15 subtests. Hierdoor kunnen zowel de algemene intelligentie als deelgebieden van de intelligentie worden beschreven. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

Deze IQ test geeft gedegen informatie die uitkomst kan bieden als inzicht in de intelligentie gewenst is, zoals bij klinische vragen, zorg-gebonden vragen, het richting geven aan school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie. De WAIS-IV-NL wordt ook vaak ingezet als hulpmiddel bij ander (ook klinisch of neuropsychologisch) onderzoek.

IQ test voor CIZ aanvraag, wet langdurige zorg (WLZ)

Als blijvend zorg nodig is komt u in aanmerking voor een vergoeding via de wet langdurige zorg (WLZ). Een aanvraag voor deze zorg wordt behandeld door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ eist recente IQ gegevens bij iedere WLZ-aanvraag.

Together Psychologie verzorgt met de WAIS-IV NL binnen enkele dagen een IQ-test plus rapportage voor een WLZ-aanvraag.

IQ test voor loopbaanoriëntatie

Een intelligentietest kan worden toegepast als meer informatie over de algemene cognitieve capaciteiten gewenst is. Dit komt veel voor bij vragen over de verdere ontwikkeling zoals bij werving & selectie of bij loopbaanvragen. Ook kan het zijn dat u om een andere reden wilt weten ‘wat kan ik?’ of ‘waar sta ik eigenlijk?’. De WAIS-IV geeft onafhankelijk en deskundig inzicht in de cognitieve capaciteiten. Together Psychologie verzorgt een afname van de WAIS-IV met deskundigheid en ervaring in de loopbaanontwikkeling van personen.

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Afname van de WAIS IV NL neemt circa 2 uur in beslag, tijdens de afname kan er worden gepauzeerd en/of iets worden genuttigd.

De rapportage gaat in op de algemene intelligentie, de deelgebieden van uw intelligentie en gaat in op uw specifieke vragen. We maken analyses van de testresultaten en schrijven een advies. In de rapportage wordt uitleg gegeven bij vaktermen en we schrijven altijd een persoonlijk advies op maat.

Lysa van Together Psychologie met de WAIS-IV-NL

Als alternatief voor een uitgebreide rapportage kunnen wij een ‘verkorte’ rapportage verzorgen die inzicht geeft in de intelligentie maar zonder specifiek advies, dit is onze ‘WAIS-IV-NL – IQ-scan’. U ontvangt dan een rapportage met alle scores/ testresultaten – overzichtelijk weergegeven en toegelicht maar zonder verdere analyses en advies.

Na ontvangst van de rapportage volgt een telefonische nabespreking waarin testafname, rapportage en advies worden besproken en verdere vragen worden beantwoord. Als u in een later stadium nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen, twee jaar nazorg hoort bij onze service.

Kennis en ervaring

Together Psychologie bestaat uit een professioneel en ervaren team. Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen draagt bij aan een optimaal testresultaat. Bij bijzonderheden kunnen wij altijd overleggen met een of meer collega’s; zoals een psycholoog, orthopedagoog of onderwijskundige. We hebben medewerkers uit het HRM-werkweld (werving & selectie) en uit het onderwijsmanagement. Zo werken wij als team samen om u het beste van dienst te kunnen zijn.

Bedankt voor de snelle en duidelijke rapportage

“Bij deze wilde ik u vertellen over het resultaat van de IQ test bij mijn dochter. Ik bedoel daarmee dat het CIZ uw testrapport serieus meegenomen heeft in de afweging om haar wel of niet binnen de WLZ te plaatsen. Heel de familie is blij dat dit is gelukt en dat beschermd wonen nu volgt. Dit zal haar ontwikkeling te goede komen. Nogmaals bedankt voor de snelle en duidelijke rapportage die u voor mijn dochter heeft gedaan.”

Met vriendelijke groet, Richard

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties