Rakit-2

De Rakit-2 is een in Nederland ontwikkelde intelligentietest voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De doelgroep is kinderen van 4 tot en met 12,5 jaar. Het instrument is speciaal geschikt voor kinderen met lagere cognitieve capaciteiten, omdat de test een bereik heeft tot een IQ van 40 en een uitgebreide hoeveelheid makkelijkere items kent.

Het maken van de Rakit-2 is met name voor kinderen met een lagere intelligentie aangenaam. De test is modern van opzet, zeer gevarieerd en vrijwel ieder onderdeel bestaat uit een vrij groot aantal vragen, waardoor uw kind sneller het gevoel krijgt ‘goed’ te presteren dan bij andere intelligentietests. Bij kinderen met een hogere intelligentie kan dit helpen om een goed gevoel te krijgen en eventuele faalangst te verminderen.

Bij alle subtests van de Rakit-2 zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het uw kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.

De rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren van uw kind. U ontvangt heldere uitleg bij de gebruikte vaktermen. In de rapportage staat naast een totaal IQ ook informatie over de Perceptuele Redeneerfactor, Verbale Leerfactor, Ruimtelijk Oriëntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor. Wij leggen alle termen uit en geven uitvoerig advies op basis van de prestaties van uw kind.

Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip en betere begeleiding van uw kind.

Feline Drenth van Together Psychologie met de Rakit-2

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u per mail een bevestiging met informatie over de testafname. Op de testdag neemt afname van de Rakit-2 ongeveer 2,5 uur in beslag. Tijdens de afname kunnen er verschillende korte pauzes zijn waarin iets genuttigd kan worden.

Onze uitgebreide rapportage gaat in op uw vraag of vragen. We bespreken en interpreteren de resultaten van uw kind op de verschillende onderdelen (subtests) en geven een onderbouwde toelichting bij ons advies. In de bijlagen ontvangt u achtergrondinformatie en uitleg over de Rakit-2.

Als alternatief voor de uitgebreide rapportage kunnen wij een ‘verkorte’ rapportage verzorgen die inzicht geeft in de intelligentie maar zonder specifiek advies. U ontvangt dan een nette rapportage met alle scores/ testresultaten – overzichtelijk weergegeven en toegelicht – en ook uitleg bij het behaalde testresultaat en een beschrijving van de testonderdelen, maar zonder verdere analyses en/of toelichting bij het advies. Deze IQ-scan is onze goedkoopste vorm van afname en rapportage.

Na ontvangst van de rapportage bestaat er de mogelijkheid voor een nabespreking of gesprek waarbij de testleider (een specialist van Together Psychologie) met u de conclusies bespreekt.

Belangrijk is onze nazorg. Als wij de testafname hebben verzorgd en u heeft later nog vragen of u wilt graag met ons overleggen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kennis en ervaring

Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen van kinderen draagt bij aan een optimaal testresultaat. Verder zijn wij gespecialiseerd in leerproblemen en in het geven van advies bij leren. Ons niveau is hoog met een multidisciplinair samengesteld team. In situaties van twijfel kan onze specifieke kennis of expertise helpen.

De Rakit-2 gebruiken we naast het bepalen van de intelligentie ook om uw kind beter te (leren) begrijpen. Together Psychologie gebruikt voor het geven van een passend advies tevens aanvullende informatie, zoals uit het intakegesprek. In de rapportage gaan we in op wat uw kind nodig heeft en hoe school en/of uzelf daarbij kan helpen.

Onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies

“Het rapport was ontzettend behulpzaam in het maken van keuzes voor vervolgstappen. Alle professionals die we spreken zijn onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies.” Familie van Leeuwen, Zeist

Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage

“Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage, heel uitvoerig en heel helder. Ik werk zelf in het onderwijs en heb al vele rapportages gelezen, deze springt er uit. Nogmaals dank.” Mw. van Drie, Soesterberg

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties