IDS-2

De IDS-2 is een intelligentietest voor kinderen en jongeren van 5 tot 20 jaar. Het is een betrouwbaar instrument voor het meten van algemene cognitieve capaciteiten.

De IDS-2 brengt in kaart welke sterktes en zwaktes er zijn in vergelijking met leeftijdgenoten én welke sterktes en zwaktes er zijn in vergelijking met zichzelf. Dus ongeacht het resultaat kunnen we complimenten geven en verbeterpunten (plus tips/ advies) geven. De sterktes in het profiel kunnen als ontwikkelingsvoorsprong en de zwaktes als ontwikkelingsachterstand worden beschouwd.

De test brengt zeven intelligentiefactoren in kaart: Visuele verwerking, Langetermijngeheugen, Verwerkingssnelheid, Kortetermijngeheugen auditief, Kortetermijngeheugen ruimtelijk-visueel, Abstract denken en Verbaal redeneren.

Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip en betere begeleiding van uw kind.

Roby Habets van Together Psychologie met de IDS-2

Werkwijze

Voorafgaand aan het onderzoek houden wij met u een telefonisch intakegesprek waarin we uw situatie bespreken en maken we een afspraak voor het afnemen van de test. Hierna ontvangt u per mail een bevestiging met informatie over de testafname. Op de testdag neemt afname van de IDS-2 intelligentietest ongeveer 2 tot 2,5 uur in beslag. Tijdens de afname kunnen er verschillende korte pauzes zijn waarin iets genuttigd kan worden.

Onze uitgebreide rapportage gaat in op uw vraag of vragen. We bespreken en interpreteren de resultaten van uw kind op de verschillende onderdelen (subtests) en geven een onderbouwde toelichting bij ons advies. In de bijlagen ontvangt u achtergrondinformatie en uitleg.

Twee jaar nazorg waarin u vragen kunt stellen en ontwikkelingen kunt bespreken hoort standaard tot onze service.

Twee jaar nazorg waarin u vragen kunt stellen en ontwikkelingen kunt bespreken hoort standaard tot onze service.

Kennis en ervaring

Onze inhoudelijke kennis van het testmateriaal en kwaliteit bij het testen van kinderen draagt bij aan een optimaal testresultaat. Verder zijn wij gespecialiseerd in leerproblemen en in het geven van advies bij leren. Ons niveau is hoog met cum-laude afgestudeerden in ieder van de belangrijkste vakgebieden (psychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde). In situaties van twijfel kan onze specifieke kennis of expertise helpen.

De IDS-2 gebruiken we naast het bepalen van de intelligentie ook om uw kind beter te (leren) begrijpen. Together Psychologie gebruikt voor het geven van een passend advies tevens aanvullende informatie, zoals uit het intakegesprek. In de rapportage gaan we in op wat uw kind nodig heeft en hoe school en/of uzelf daarbij kan helpen.

Onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies

“Het rapport was ontzettend behulpzaam in het maken van keuzes voor vervolgstappen. Alle professionals die we spreken zijn onder de indruk van de professionaliteit van het rapport en het gedetailleerde advies.” Familie van Leeuwen, Zeist

Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage

“Complimenten voor de kwaliteit van uw rapportage, heel uitvoerig en heel helder. Ik werk zelf in het onderwijs en heb al vele rapportages gelezen, deze springt er uit. Nogmaals dank.” Mw. van Drie, Soesterberg

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties