Onderpresteren op school

Onderpresteren is het verschijnsel dat kinderen presteren onder hun normale of te verwachten niveau. Onderpresteren komt voor op alle niveaus. Het kan leiden tot verveling, verandering in gedrag, het afnemen van motivatie en het ontwikkelen van een verkeerde leermethode. Een kind dat langdurig onderpresteert kan een verkeerd zelfbeeld krijgen, faalangst ontwikkelen, ‘schoolziek’ worden (buikklachten) en zelfs in een sociaal isolement komen.

Een onderzoek naar onderpresteren kan uitkomst bieden als u het vermoeden heeft dat uw leerling/ zoon of dochter gedurende enige tijd minder presteert dan waartoe het in staat is. Met behulp van het onderzoek, de analyse en de adviezen heeft u een waardevol instrument voor het krijgen van meer begrip en betere begeleiding van uw kind.

Werkwijze en inhoud

Voorafgaand aan het onderzoek is er een telefonisch intakegesprek waarin wij ingaan op uw situatie. Op basis van uw hulpvraag wordt de samenstelling van het onderzoek bepaald. De totale test met het kind zal ongeveer 3 à 4 uur in beslag nemen. 

Het onderzoek bestaat uit een professionele intelligentietest plus een selectie uit tests over schoolwelbevinden, persoonlijkheid, prestatie, motivatie en faalangst, geheugen, aandacht, concentratie en executieve functies. Ook visuele waarneming en motoriek kan bij het onderzoek worden betrokken, net als observaties thuis en/of op school. 

In onze rapportage bespreken we de resultaten van op de verschillende subtests, brengen verbanden aan en geven handelingsgericht advies. Uit de rapportage blijkt het onderwijsniveau en de mate waarin verschillen tussen (neurologische) ontwikkelingsgebieden een rol spelen in het presteren op school. Er wordt ingegaan op uw specifieke vraag of vragen. We geven een uitgebreide toelichting bij het persoonlijk advies. 

In een nabespreking worden de rapportage, conclusies en het advies met u besproken. We gaan in op de tips en advies voor begeleiding thuis en op school. Als u later nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen, vanuit betrokkenheid en service staan we u graag te woord.

Kennis en ervaring

Together Psychologie bestaat uit een professioneel en ervaren team. Ons team is multidisciplinair en bestaat uit senior (GZ-) psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen, waardoor we voor leerproblemen altijd specifieke deskundigheid in huis hebben. Voor iedere stap in het proces hebben we specifieke kennis, van intake (brede deskundigheid), via testafname (optimale testprestatie door uw kind) en rapportage (specialistische ondersteuning, passend bij uw hulpvraag) tot nazorg (ook door specialisten).

We kunnen nu aan de slag om volgende stappen te gaan zetten!

“Allereerst wil ik u bedanken. Wij zijn uiterst tevreden. Het eerste telefoongesprek en het snel in kunnen plannen van een afspraak op een locatie naar onze keuze gaf al een erg goed gevoel. Wat nog belangrijker is, is dat onze zoon zich volledig op zijn gemak voelde. Hij blijft zeggen dat hij u heel graag als meester zou willen hebben. Daarnaast heeft de nabespreking en de duidelijke rapportage ons echt verder geholpen. Nu kunnen we aan de slag om volgende stappen te gaan zetten!

Barendrecht, Julia en Michael D.

Wat een fijn rapport

“Jee, wat een fijn rapport. Wij kunnen ons er helemaal in vinden en vinden het fijn om te weten waar we staan en hoe we verder moeten. We begrijpen nu ook veel beter waar het onderpresteren vandaan kwam. De adviezen gaan we goed in onze oren knopen en er ook actief mee aan de slag. Hartelijk dank voor al jullie begeleiding!” 

Katja Eckhardt, Amsterdam

Er zijn ons handvatten geboden om de leerproblemen te verminderen

“Na uitgebreid zoeken uitgekomen bij De Testpsycholoog voor een second opinion bij mijn dochter in groep 8 met leerproblemen. Wij konden heel snel terecht. Dankzij de grote expertise die De Testpsycholoog in huis heeft zijn wij er eindelijk achter waar de problemen met leren vandaan komen. En nog belangrijker: er zijn ons handvatten geboden om de leerproblemen te verminderen.

Het gehele rapport dat zeer helder is geschreven werd zeer positief ontvangen op school. Het is zoveel uitgebreider en duidelijker dan het eerste onderzoek dat standaard op basisscholen wordt gedaan bij leerproblemen. De basisschool heeft zelfs besloten het rapport van De Testpsycholoog te gebruiken voor het middelbare school advies.

Kortom: goede en snelle service, korte lijnen en een zeer uitgebreid rapport. Ik zou iedereen De Testpsycholoog aanbevelen.

Hartelijk dank!”

Mw. B, huisarts te Rotterdam

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties