IQ, onderwijsniveau en meertaligheid (NL)

De Testpsycholoog verzorgt veel diagnostiek bij kinderen met een meertalige achtergrond. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kinderen van ouders met een migratie-achtergrond, kinderen van Expats of leerlingen uit tweetalig onderwijs.

Meertalige kinderen worden onderschat

Twee- of meertalige leerlingen geven ons een extra uitdaging. In met name het basisonderwijs worden zij onderschat. Niet alleen in Nederland, dit is een internationaal probleem. De oorzaak is meestal het gebruik van oneerlijke tests. In Nederland is bijvoorbeeld Cito oneerlijk, want sterk ééntalig.

Dit is in het nadeel van kinderen die tevens een minderheidstaal beheersen zoals Turks, Marokkaans of Fries. 

Ons onderzoek en advies kan in deze gevallen uitkomst bieden. Wij streven naar een zo eerlijk en goed mogelijk testresultaat, zodat we het beste advies voor ieder kind kunnen geven.

 

Werkwijze De Testpsycholoog bij meertalige kinderen

Indien een kind Engelstalig is opgevoed en uw vraag betreft onderwijs binnen Nederland maken wij gebruik van een professionele Engelstalige IQ-test. 

Indien de Nederlandse taal een probleem is of kan zijn kunnen wij gebruik maken van een professionele Niet-Verbale intelligentietest. Deze kan met ‘woord en gebaar’ worden afgenomen. Er is een ‘junior-‘ versie voor 2 tot 8 jarigen en een versie voor 6 tot 40 jarigen.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties