Expats (NL)

Together Psychologie verzorgt onderzoek voor expatriats, zowel bij terugkeer naar Nederland als bij vertrek naar het buitenland.

Bij de terugkeer naar Nederland – expatriëring – is het onderwijsniveau van leerlingen soms niet duidelijk. Together Psychologie verricht niveau- en plaatsingsonderzoek en geeft deskundig advies. Bij voorkeur vindt het onderzoek plaats als u (weer) in Nederland bent, maar ook voor een testafname ‘op afstand’ kunt u contact met ons opnemen.

Tweetalig of meertalig? Dit is voor Together Psychologie altijd een extra uitdaging. Het lijkt een trend om het niveau van meertaligen te onderschatten, niet alleen in Nederland overigens. “De oorzaak is meestal een vooroordeel tegen tweetalige minderheden die in veel samenlevingen wordt gevonden en wordt onderbouwd door oneerlijke tests.” (Dit is een citaat, zie voor referentie onze Engelstalige pagina.) Kinderen van expats zijn doorgaans meertalig en dat maakt het kiezen van goede testinstrumenten complex.

Welk onderzoek is het meest geschikt voor u? Oriënteer u op deze site, maak een keuze of neem contact met ons op voor overleg. Het ‘Plaatsingsadvies Nederlands onderwijs’ is het meest uitgebreid en combineert verschillende mogelijkheden. Mogelijk is dit uw ‘best value for money’. Zie ook onze tarieven.

Niveaubepaling

Voor het bepalen van het onderwijsniveau is een intelligentietest het meest geschikt, eventueel aangevuld met een onderzoek naar de schoolvaardigheid. Hiernaast ontvangen we graag aanvullende informatie van u, zoals over de internationale leerresultaten.

We kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels tests afnemen. Wij beschikken over veel Engelstalig testmateriaal, waaronder de WISC-V en de WPPSI-IV. Onze diagnostici zijn deskundig en ervaren in diagnostiek bij Engelstaligen.

Meer uitgebreid onderzoek is mogelijk, bijvoorbeeld indien er sprake is van hoge bekwaamheid of een complexe situatie met leerproblemen. Graag bespreken we uw hulpvraag zodat we het onderzoek hierop kunnen afstemmen.

Plaatsingsadvies

Niet iedereen is goed bekend met de diversiteit binnen het Nederlandse onderwijs. Welk schooltype of welke school past het best bij uw kind? Wat verandert er in de mogelijkheden om ‘op te stromen’ (naar een niveau hoger)?

Op verschillende leeftijden van kinderen zijn belangrijke keuzes te maken. Welke basisschool (en waarom)? Welk niveau en welk type voortgezet onderwijs? Hoe gaan we om met (de voorsprong bij) meertaligheid? Welk profiel, sector, keuzevakken? Indien gewenst geven we u advies, gebaseerd op uw wensen en mogelijkheden, de kennis en kunde van uw kind en de onderwijsmogelijkheden in uw (aankomende) woonomgeving.

Het onderzoek voor een plaatsingsadvies is maatwerk. We bepalen het onderwijsniveau en verrichten aanvullend onderzoek, zoals naar persoonlijkheid, motivatie, welbevinden en executieve functies. Verdere uitbreiding is mogelijk – zie bijvoorbeeld onze pagina over leerproblemen. Gecombineerd met informatie die u aanlevert (intakegesprek en documentatie) adviseren wij over het onderwijs dat het best bij uw kind past.

Voordat u vertrekt

Wij verzorgen ook het bepalen van onderwijs- of intelligentieniveau voorafgaand aan een vertrek uit Nederland. Soms is dit nodig voor aanmelding in het internationaal onderwijs. We geven dan advies over het internationale onderwijsniveau van uw kind(eren).

Het onderzoek vindt meestal plaats in de Nederlandse taal, maar we gebruiken internationale standaards zodat inpassing zo goed mogelijk plaatsvindt. Indien gewenst ontvangt u een Engelstalige samenvatting van de rapportage.

Mocht u twijfelen over een schoolkeuze dan denken we graag mee, we analyseren en bespreken de schoolmogelijkheden met u en adviseren u over de opties.

Wij verzorgen geen onderwijs maar kunnen u wel adviseren over de mogelijkheden; zoals het volgen van (aanvullend) afstandsonderwijs in de Nederlandse taal.

Kennis en ervaring

Een internationale achtergrond, meertaligheid en cross-culturele ervaring kan het bepalen van het juiste onderwijsniveau ingewikkeld maken. Voor het deskundig in kaart brengen van de capaciteiten van uw kind beschikken wij over de juiste kennis en de juiste testinstrumenten.

Het Nederlandse onderwijsstelsel biedt vele mogelijkheden. Wij zijn ervaren deskundigen met kennis van scholen, schoolsystemen, keuzemogelijkheden en wetgeving.

We hebben persoonlijke betrokkenheid met expatriats, zelf jarenlange internationale ervaring (met kinderen) en zijn bekend met onderwijs in tientallen landen. We adviseren met betrokkenheid en zorg over de (internationale) schoolloopbaan, van kinderopvang tot in het hoger onderwijs. Maar natuurlijk vooral tijdens primary en secondary education.

 

Uitstekende begeleiding bij onze terugkeer

“Dank voor de uitstekende begeleiding bij onze terugkeer uit Spanje. Tevens enorm bedankt voor de snelheid waarmee onze dochter de test kon afleggen en de plezierige vorm van samenwerking, zowel met onze dochter, als met ons.” Gaston Starreveld en Marisa Smid

Focus, fast, flexible & friendly

“Wij spreken graag onze waardering uit over de testen die onze zoon bij jullie deed. De tevredenheid over jullie dienstverlening is vooral terug te voeren tot een viertal kenmerken: – focus: expertise en ervaring zorgen voor het scherp in het oog houden van de testdoelstellingen; – fast: direct reactie na aanvraag, afspraak op korte termijn en snelle terugkoppeling testresultaten; – flexible: behalve de testdatum kan ook de best passende testlocatie in het land worden gekozen; – friendly: zorgvuldige, persoonlijke benadering tijdens testen, rapportage en afterservice gesprek. Onze zoon kon met de testen zijn schoolniveau aantonen en beginnen op de school van zijn keuze. Hartelijk dank daarvoor!”
Ton

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Met ruim 80 testlocaties verzorgen wij onderzoek in heel Nederland

Erkende kwaliteit door certificering en registraties